GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

         Trãi qua lịch sử hình thành và phát triển, Công ty Điện Lực Sóc Trăng đã nhiều lần được thay đổi tên gọi cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mô hình hoạt động của Ngành Điện Việt Nam:

 - Ngày 30/4/1975: Thị xã Sóc Trăng được hoàn toàn giải phóng, Nhà máy điện Sóc Trăng được tiếp quản và trở thành Chi nhánh điện Sóc Trăng, trực thuộc Sở Quản lý và Phân phối điện Hậu Giang (Sở Điện lực Hậu Giang).

- Tháng 4 năm 1992: Cùng với thời điểm tách tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, Sở Điện lực Sóc Trăng được thành lập.

- Tháng 4 năm 1996: Đổi tên thành Điện lực Sóc Trăng.

- Tháng 7 năm 2010: Đổi tên thành Công ty Điện lực Sóc Trăng.

* MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG:

         Sóc Trăng là tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL, nằm trong hạ lưu sông Hậu; có bờ biển dài 72km và 3 cửa sông lớn là Định An, Trần Đề và Mỹ Thanh; có nhiều sông rạch và cù lao, bãi bồi. Là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống hài hòa, gắn bó từ bao đời nay, trong đó chủ yếu là 3 dân tộc Kinh (hơn 65%) – Hoa (6%) - Khmer (gần 30%), nên Sóc Trăng có nhiều nét văn hóa truyền thống đặc thù độc đáo. Nhân dân đa phần sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh có 01 thành phố (TP Sóc Trăng); 02 thị xã (TX Vĩnh Châu, TX Ngã Năm); 08 huyện (Châu Thành, Cù Lao Dung, Kế Sách; Long Phú; Mỹ Tú; Mỹ Xuyên; Thạnh Trị; Trần Đề), tương ứng có 11 Điện lực TP, TX, huyện; gồm 109 xã, phường, thị trấn.

                                                 

                                                                                       Ảnh: Công ty Điện lực Sóc Trăng

         Công ty Điện lực Sóc Trăng là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc) có chức năng nhiệm vụ quản lý, sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng, xây dựng phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các số liệu cơ bản về công tác quản lý tính đến đầu năm 2017 như sau:

    1. Về tổ chức

 • Tổ chức Đảng: Đảng bộ có 254 đảng viên, 18 chi bộ trực thuộc.
 • Ban Giám đốc: gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
 • Chuyên môn: gồm 24 đơn vị trực thuộc (13 phòng, ban; 11 Điện lực); tổng số 822 CBCNV.

   2. Về đoàn thể:

 • Công đoàn: 822 đoàn viên công đoàn.
 • Đoàn thanh niên CSHCM: 324 đoàn viên Đoàn TN.
 • Hội viên Hội CCB: 35 hội viên.

   3. Khối lượng quản lý:

 • Trạm biến áp phân phối: 5.423 trạm, tổng dung lượng 543.208 kVA.
 • Đường dây trung thế 22kV: 3.061,91 km.
 • Đường dây hạ thế: 5.238,38 km.
 • Khách hàng dùng điện: 340.448 khách hàng.
 • Điện thương phẩm: 1.091,98 triệu kWh/năm  

* Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 (Bảng Tiếng Việt)

* Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 (Bảng Tiếng Anh)

                                                                                                                                                   (Số liệu cập nhật đầu năm 2017)                                     

fausse rolex forum gets to the level of art at the palace level.
best quality discount rolex imitacion at discount price.
rigid needs would be the qualities associated with swiss luxury replica watches.
rolex replica for sale in usa while in the putting your equipment together also mixing practice,any link is best.

amazing quality may possibly be the centre gasoline reddit richard mille replica.