Thông tư số 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Một số điểm mới sửa đổi, bổ sung: - Bổ sung“Nội dung kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện”.
Chi tiết...
Ban hành Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Ngày 18/6/2014, Bộ Công thương đã ban hành thông tư hướng dẫn số 19/2014/TT-BCT về Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt giữa đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt.
Chi tiết...
Tuyên truyền Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xem file
Chi tiết...
Tìm hiểu quy định pháp luật: Liên quan đến công tác Thi đua - Khen thưởng
Ngày 16/11/2013, Quốc hội đã ban hành Luật số 39/2013/QH13, “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng”. Chúng tôi xin trích đăng các nội dung có liên quan như sau:
Chi tiết...
Tìm hiểu Quy định của pháp luật: Về lĩnh vực an toàn điện và xử lý vi phạm
Thời gian vừa qua, tình hình sự cố lưới điện do vi phạm về an toàn điện xảy ra ngày một tăng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân phổ biến như: Thả diều vướng vào đường dây tải điện; lắp đặt ăng ten, gắn biển, hộp đèn quảng cáo bị đổ, rơi hoặc va chạm vào lưới điện; để cây cối vi phạm khoảng cách an toàn hoặc phát quang hành lang tuyến để cây đổ vào đường dây; các phương tiện cơ giới khi thi công vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện; đốt nương rẫy dưới đường dây dẫn điện… gây sự cố.
Chi tiết...
Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng
    Theo Hướng dẫn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, những người nghỉ sinh con từ ngày 01/1/2013 chỉ được nghỉ 4 tháng, nhưng nghỉ từ ngày 02/1/2013 sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng.
Chi tiết...
Nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
  Ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chi tiết...
Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
  Ngày 31/10/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
Chi tiết...
Thông tư số 25/2013/TT-BCT quy định về Giấy phép hoạt động điện lực
  Ngày 29 tháng 10 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn sư dụng Giấy phép hoạt động điện lực.
Chi tiết...
Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là 6 tháng
  Ngày 19/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2014 để thay thế cho Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.  
Chi tiết...
Nghiêm cấm nhiều hành vi ảnh hưởng đến an toàn lưới điện
Ngày 26/2/2014, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện. Theo đó, Nghị định này nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm, gây ảnh hưởng đến an toàn đối với thiết bị điện và công trình điện lực bao gồm:
Chi tiết...
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
Xem file
Chi tiết...
Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Xem file
Chi tiết...
Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
Sự cần thiết sửa đổi Luật: Về Quy hoạch phát triển điện lực: Nội dung của Quy hoạch phát triển điện lực của các quận/huyện/thị xã và thành phố thuộc tỉnh/thành phố do UBND cấp tỉnh phê duyệt hầu hết đã nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Quy hoạch phát triển điện lực, đầu tư lưới điện phân phối và tính toán giá điện cho các Công ty phân phối điện chồng chéo với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được lập cho giai đoạn năm (05) năm, nhưng trong thực tế việc lập và phê duyệt thường kéo dài hơn một (01) năm nên thực chất chỉ có bốn (04) năm thực hiện.
Chi tiết...
Nghị định 60/2013/NĐ-CP
Nghị định 60/2013/NĐ-CP (Xem file)
Chi tiết...
Các Văn bản qui định đã đưa
  Luật lao động
  Luật công đoàn
  Một số điểm mới trong Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012
  Một số điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012
  Công văn số 425/EVN-KHCN&MT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
  Nghị định 84/2007 ngày 25/5/2007 Qui định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất....
  Nghị định 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 " Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 106/2005 ngày 17/8/2005
  Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Nghị định 68//2010/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
  Pháp lệnh của UBTV QH số 27/2000/PL -UBTVQH10 ngày 24/8/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão
  Luật PCCC số 27/2001/QH10
  Luật điện lực
  Luật của Quốc hội số 35/2002/QH10 ngày 02/4/2002 về sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ
  Nghị định 106/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn Công trình lưới điện cao áp
  Pháp lệnh 27/2000/PL -UBTVQH10 ngày 24/8/2000
 Trang sau
Đầu trang