Quy trình lập hóa đơn tiền điện(QT KDĐN 2012)
Xem file
Chi tiết...
Quy trình ghi chỉ số
Xem file
Chi tiết...
Quy trình quản lý hệ thống đo đếm bán điện cho khách hàng
 Xem file
Chi tiết...
Quy trình ký kết và quản lý HĐMBĐ(QTKDĐN 2012)
 Xem file
Chi tiết...
Quy trình cấp điện (Qui trình kinh doanh điện năng năm 2012)
A. QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN Ch­­ương I - Quy định chung Điều 1 - Quy trình này quy định giải quyết các thủ tục cấp điện cho khách hàng mua điện với các Đơn vị Điện lực, bao gồm: Cấp điện mới, tách hộ sử dụng điện dùng chung và thay đổi công suất đã đăng ký sử dụng… Điều 2 - Các Đơn vị Điện lực thực hiện giao dịch với khách hàng theo cơ chế “một cửa”, tổ chức một đầu mối (phòng, tổ, bộ phận) để giải quyết các yêu cầu cấp điện của khách hàng, bao gồm các thủ tục: Từ khâu tiếp nhận yêu cầu mua điện, khảo sát, thiết kế, ký HĐMBĐ, thi công, lắp đặt hệ thống đo đếm, đến nghiệm thu đóng điện cho khách hàng.
Chi tiết...
Quy trình cấp điện(2011)
Chi tiết...
 
Đầu trang