Công văn số 1275/UBND-TH, ngày 3/8/2020 về việc tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025
Xem file đính kèm
Chi tiết...
Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
Xem file đính kèm
Chi tiết...
Tóm tắt Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
  Trích một số điều khoản trong Thực hiện Nghị định 134/2013/NĐ-CP, ngày 17/10/2013 của Chính Phủ  (File đính kèm) Trích từ nguồn evnspc.vn
Chi tiết...
 
Đầu trang