Quy định

Thời gian giải quyết các dịch vụ cung cấp điện của PCST cho khách hàng

 

        Quyết định số 353/QĐ-EVN ngày 17/3/2021 về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

 

        Trường hợp có thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại Tổng đài TT CSKH miền Nam 19001006 - 19009000 để được phục vụ kịp thời.