Trang chủ Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG ĐTXD THÁNG 4/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

VỀ TÌNH HÌNH SXKD

VÀ HOẠT ĐỘNG ĐTXDTHÁNG 4/2021

 

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 5 năm 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021:

Tình hình cung cấp điện 4 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khá ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, chất lượng điện áp tiếp tục được cải thiện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

a. Sản lượng điện nhận tháng 4/2021 là 152,05 triệu kWh, tăng 12,18% (tương đương 16,51 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2020 (135,55 triệu kWh). Sản lượng điện nhận lũy kế đến tháng 04/2021 là 518,52 triệu kWh, tăng 2,88% (tương đương 14,52 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2020 (503,99 triệu kWh) và đạt 29,46% kế hoạch năm 2021 Tổng công ty giao (1.759,8 triệu kWh).

b. Điện thương phẩm tháng 4/2021 đạt 143,14 triệu kWh, tăng 9,27% so với cùng kỳ năm 2020 (130,99 triệu kWh). Lũy kế đến tháng 4/2021 thực hiện đạt 473,30 triệu kWh, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2020 (461,97 triệu kWh) và đạt 29,22% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021 (1.620 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 4/2021 và lũy kế 4 tháng/2021 thực hiện tốt, cụ thể: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 658/2.376 phút; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 1,4/5,94 lần; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 3,37/10,33 lần.

d. Thực hiện tiết kiệm điện tháng 4/2021 là 3,27 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,29% so với thương phẩm tháng 4/2021 (143,13 triệu kWh). Lũy kế 4 tháng/2021 thực hiện 10,82 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,29% so với tổng thương phẩm 4 tháng/2021 (473,29 triệu kWh) và cao hơn 0,19% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (2,1% thương phẩm).

e. Tổng số khách hàng đến tháng 4/2021 là 389.883 khách hàng, trong đó: Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 355.150 khách hàng (chiếm 91,09%); khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt là 34.733 khách hàng (chiếm 8,91%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

Năm 2021, Công ty Điện lực Sóc Trăng tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư là 163,43 tỷ đồng. Trong đó bao gồm các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện trung hạ thế và lưới điện 110kV, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng: 36 công trình lưới điện trung hạ thế và 3 công trình lưới điện 110kV với tổng vốn đầu tư 117,88 tỷ đồng.

- Sửa chữa lớn: 13 công trình lưới điện trung hạ thế và 01 công trình lưới điện 110kV với tổng vốn đầu tư 45,55 tỷ đồng.

2.  Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính trong tháng 5 năm 2021:

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nguồn lực của Công ty, Công ty đề ra các mục tiêu quan trọng làm định hướng triển khai thực hiện các mảng công tác trong năm 2021:

- Đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Hoàn thành đúng tiến độ các công trình SCL, ĐTXD năm 2021, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các công trình nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, các công trình chống quá tải, nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện, phát triển phụ tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn Tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động SXKD đưa Công ty phát triển bền vững. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, không để xảy ra tai nạn lao động./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh ST

Website: pcsoctrang.evnspc.vn                                                                             

Email: soctrangpc@evnspc.vn

In      Trở về Văn phòng PCST
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG ĐTXDTHÁNG 3/2021 (14:48 - 16/04/2021)
   TCBC về tình hình SXKD và hoạt động ĐTXD tháng 2/2021 (08:05 - 10/03/2021)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN CHUẨN BỊ SẴN SÀNG PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021 (20:29 - 05/02/2021)
   TCBC VỀ TÌNH HÌNH SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG ĐTXD THÁNG 12/2020 (08:57 - 12/01/2021)
   Thông tin báo chí về việc phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020 (07:43 - 28/12/2020)
   EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (08:50 - 24/12/2020)
   EVN triển khai thực hiện 'Tháng tri ân khách hàng' - tháng 11, 12/2020 (09:54 - 17/11/2020)
   Công ty Điện lực Sóc Trăng TCBC về tình hình SXKD và hoạt động ĐTXD tháng 10/2020 (15:12 - 11/11/2020)
   TCBC về tình hình SXKD và hoạt động ĐTXD tháng 9/2020 (10:34 - 09/10/2020)
   TCBC: Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và và Công ty CP ĐT & PT năng lượng mặt trời BÁCH KHOA để hỗ trợ cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị lắp đặt ĐMTMN (07:17 - 25/09/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2020 (07:17 - 11/09/2020)
   TCBC: EVN đưa vào hoạt động thử nghiệm nền tảng EVNSOLAR để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam (07:14 - 11/09/2020)
   TCBC tháng 9/2020 của Công ty về “Tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư xây dựng Tháng 8/2020” (07:58 - 10/09/2020)
   TCBC tháng 8/2020 của Công ty về “Tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư xây dựng Tháng 7/2020” (07:14 - 13/08/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 7/2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8/2020 (14:39 - 11/08/2020)

Đầu trang