Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ TÀI CHÍNH

Công tác giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên để bổ sung những nhân tố mới, tiêu biểu, giàu nhiệt huyết trong mọi phong trào đứng vào hàng ngũ của đảng, đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi bộ Tài chính trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị.

Công tác phát triển, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được cấp ủy thực hiện theo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên trên tinh thần cải cách hành chính trong đảng, cơ bản giảm nhiều thủ tục không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng.

 Hàng năm, Chi bộ xây dựng kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, nhất là đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Trong mỗi kỳ Đại hội, Chi bộ đều đưa vào Nghị quyết Đại hội chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển đảng viên. 

Ngày 26/3/2021, Chi bộ Tài chính đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lương Hồng Cẩm, nâng tổng số đảng viên Chi bộ Tài chính lên 10 đảng viên trên tổng số 12 CB.CNV phòng Tài chính kế toán.

 

  Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Chi bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ tới./.

In      Trở về Phòng TCKT PCST - PC Sóc Trăng
 
Các Đảng đã đưa
   Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (07:22 - 10/09/2020)
   Tổ chức thành công đại hội điểm chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (13:16 - 15/01/2020)
   50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (07:19 - 30/08/2019)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng tổng kết hoạt động công tác Đảng bộ năm 2017 (09:31 - 07/03/2018)
   Tổ chức vòng chung khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017 (08:10 - 25/09/2017)
   “Người thật – Việc thật” học tập và làm theo bác (07:55 - 22/05/2017)
   Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01 "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng" (08:38 - 01/11/2016)
   Chi bộ Điện lực Thị xã Vĩnh Châu kết nạp Đảng viên mới (08:27 - 26/05/2016)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng tổng kết hoạt động công tác Đảng năm 2013 (06:26 - 26/02/2014)
   Điện lực Kế Sách - Công tác phát triển kết nạp Đảng viên (01:07 - 23/01/2013)
   Hội thi tiếng hát người thợ điện miền Nam (03:14 - 14/08/2012)
   EVN SPC : “Tiếng hát CNVCLĐ Tổng công ty Điện lực miền Nam” năm 2012 (07:51 - 31/07/2012)
   Điện lực Long Phú - Trần Đề : Kết nạp đảng viên (02:37 - 26/07/2012)
   ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG, TỔ CHỨC ĐẢNG TIÊU BIỂU (02:28 - 26/07/2012)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (01:06 - 16/07/2012)

Đầu trang