Trang chủ Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí
 

TCBC VỀ TÌNH HÌNH SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG ĐTXD THÁNG 12/2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12/2020 và cả năm 2020:

Trong năm 2020, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

a. Sản lượng điện nhận tháng 12/2020 là 121,40 triệu kWh, tăng 2,62% so với cùng kỳ năm 2019 (118,30 triệu kWh). Lũy kế sản lượng điện nhận năm 2020 là 1.620,79 triệu kWh, tăng 5,86% so với năm 2019 (1.531,06 triệu kWh).

b. Điện thương phẩm tháng 12/2020 thực hiện đạt 119,71 triệu kWh, tăng 7,24% so với cùng kỳ năm 2019 (111,63 triệu kWh). Lũy kế đến tháng 12/2020 thực hiện đạt 1.521,26 triệu kWh, tăng 6,59% so với năm 2019 (1.427,14 triệu kWh) và đạt 97,83% kế hoạch năm 2020 Tổng công ty giao.

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 12/2020 và lũy kế 12 tháng/2020 thực hiện tốt, cụ thể (TH/KH): Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 277,9/286,62 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,27/1,83 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,22/4,83 lần.

d. Tiết kiệm điện: Tháng 12/2020 thực hiện đạt 2,89 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,42% so với thương phẩm tháng 12/2020. Lũy kế 12 tháng/2020 thực hiện đạt 35,25 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,32% so với tổng thương phẩm 12 tháng/2020 và đạt cao hơn 0,22% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (2,1% thương phẩm).

e. Tổng số khách hàng đến tháng 12/2020 là 386.437 khách hàng, trong đó: Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 352.717 khách hàng (chiếm 91,27%); khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt là 33.720 khách hàng (chiếm 8,73%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

- Đối với công tác sửa chữa lớn năm 2020, Tổng công ty đã giao điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị 38,13 tỷ đồng, trong đó bao gồm 06 công trình lưới điện. Hiện nay, đã hoàn thành 06/06 công trình.

- Đối với công tác đầu tư xây dựng năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch vốn cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị là 57,17 tỷ đồng để triển khai thực hiện 16 công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (trong đó có 01 công trình lưới điện 110kV).

2.  Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính năm 2021:

- Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo cung cấp điện của UBND Tỉnh, Sở Công Thương, Ban chỉ đạo cung cấp điện, Tổng công ty Điện lực miền Nam: Thực hiện theo phương thức không tiết giảm do thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

- Triển khai thực hiện các công trình sửa chữa lớn – đầu tư xây dựng năm 2021./.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh ST

Website: pcsoctrang.evnspc.vn                                                   

Email: soctrangpc@evnspc.vn

 

 

In      Trở về Văn phòng PCST
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông tin báo chí về việc phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020 (07:43 - 28/12/2020)
   EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (08:50 - 24/12/2020)
   EVN triển khai thực hiện 'Tháng tri ân khách hàng' - tháng 11, 12/2020 (09:54 - 17/11/2020)
   Công ty Điện lực Sóc Trăng TCBC về tình hình SXKD và hoạt động ĐTXD tháng 10/2020 (15:12 - 11/11/2020)
   TCBC về tình hình SXKD và hoạt động ĐTXD tháng 9/2020 (10:34 - 09/10/2020)
   TCBC: Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và và Công ty CP ĐT & PT năng lượng mặt trời BÁCH KHOA để hỗ trợ cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị lắp đặt ĐMTMN (07:17 - 25/09/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2020 (07:17 - 11/09/2020)
   TCBC: EVN đưa vào hoạt động thử nghiệm nền tảng EVNSOLAR để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam (07:14 - 11/09/2020)
   TCBC tháng 9/2020 của Công ty về “Tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư xây dựng Tháng 8/2020” (07:58 - 10/09/2020)
   TCBC tháng 8/2020 của Công ty về “Tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư xây dựng Tháng 7/2020” (07:14 - 13/08/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 7/2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8/2020 (14:39 - 11/08/2020)
   TCBC: EVN ủng hộ Thành phố Đà Nẵng 1 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 ; Ngành Điện miền Trung sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 (10:50 - 03/08/2020)
   TCBC: XUẤT HIỆN THÔNG TIN QUẢNG CÁO GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI (11:08 - 28/07/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG CÁC THÁNG CUỐI NĂM (07:14 - 15/07/2020)
   TCBC Về tình hình hoạt động SXKD 6 tháng năm 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD tháng 7/2020 (15:57 - 09/07/2020)

Đầu trang