Trang chủ Điện mặt trời áp mái
 

Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo tình hình thỏa thuận đấu nối và giải tỏa công suất ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (tính đến ngày 27/11/2020)

Công ty Điện lực Sóc Trăng thông tin đến Quý khách hàng tình hình thỏa thuận đấu nối ĐMTMN và giải tỏa công suất ĐMTMN trên địa bàn Sóc Trăng đến ngày 27/11/2020

+ Danh sách các hệ thống ĐMTMN đã vào vận hành, các hệ thống đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành (Biểu mẫu 1).

+ Danh sách các hệ thống ĐMTMN đã đăng ký thỏa thuận đấu nối mà Điện lực đang khảo sát (Biểu mẫu 2).

+ Danh sách các trạm biến áp/đường dây (trung áp, hạ áp) bị quá tải theo từng khu vực của đơn vị quản lý (Biểu mẫu 3).

+ Danh sách các trạm biến áp/đường dây chưa bị quá tải và lượng công suất ĐMTMN còn khả năng đấu nối theo từng khu vực của đơn vị quản lý (Biểu mẫu 4).

In      Trở về P.Kinh Doanh PCST
 
Các Điện mặt trời áp mái đã đưa
   Lưu đồ thực hiện đấu nối, mua bán điện từ dự án ĐMTMN (09:34 - 04/11/2020)
   Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo tình hình thỏa thuận đấu nối và giải tỏa công suất ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (tính đến ngày 28/10/2020) (09:27 - 02/11/2020)
   Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo tình hình thỏa thuận đấu nối và giải tỏa công suất ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (tính đến ngày 21/9/2020) (14:43 - 21/09/2020)
   Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo tình hình thỏa thuận đấu nối và giải tỏa công suất ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (tính đến ngày 26/8/2020) (09:38 - 27/08/2020)
   Sơ đồ hệ thống điện hoà lưới theo tiêu chuẩn (07:23 - 06/08/2020)
   6 Lợi ích của Điện mặt trời mái nhà (07:20 - 06/08/2020)
   Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo tình hình thỏa thuận đấu nối và giải tỏa công suất ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (11:09 - 28/07/2020)
   Hội thảo tiết kiệm năng lượng hiệu quả và phát triển điện mặt trời áp mái (11:12 - 01/06/2020)

Đầu trang