Trang chủ Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí
 

TCBC THÁNG 5/2020: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD ĐẾN THÁNG 4/2020; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD THÁNG 5/2020

Tình hình cung cấp điện 04 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khá ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh, đặc biệt trong thời gian phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do vi rút Corona chủng mới (COVID-19).

a. Sản lượng điện nhận tháng 4/2020 là 135,55 triệu kWh, giảm 2,63% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế sản lượng điện nhận 04 tháng/2020 là 503,99 triệu kWh, tăng 5,12% so với cùng kỳ năm 2019.

b. Điện thương phẩm tháng 4/2020 đạt 130,99 triệu kWh, tăng 3,62% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế điện thương phẩm 04 tháng/2020 đạt 461,97 triệu kWh, tăng 6,05% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 96,04% so với kế hoạch lũy kế 4 tháng/2020 Tổng công ty giao (481 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 4/2020 và lũy kế 04 tháng/2020 thực hiện tốt, cụ thể (TH/KH): Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 91,3/286,62  phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,926/1,83 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,89/4,83 lần.

d. Tiết kiệm điện: Thực hiện tiết kiệm điện tháng 4/2020 là 3,09 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,36% so với thương phẩm tháng 4/2020. Lũy kế 04 tháng đầu năm 2020 thực hiện là 10,16 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,20% so với tổng thương phẩm 4 tháng đầu năm 2020 và đạt cao hơn 0,1% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (2,1% thương phẩm).

e. Tổng số khách hàng đến tháng 4/2020 là 378.486 khách hàng (tăng 3.297 khách hàng so với năm 2019), trong đó: Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 347.031 khách hàng (chiếm 91,68%); khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt là 31.455 khách hàng (chiếm 8,32%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

- Đối với công tác sửa chữa lớn năm 2020, Tổng công ty đã giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị 36,06 tỷ đồng. Hiện nay đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư triển khai các công trình.

- Đối với công tác đầu tư xây dựng năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch vốn cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị là 37,10 tỷ đồng để triển khai thực hiện 09 công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các công trình này hiện nay Công ty đang triển khai thi công.

*  Mục tiêu, nhiệm vụ chính của tháng 5/2020:

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nguồn lực của Công ty, Công ty đề ra các mục tiêu quan trọng làm định hướng triển khai thực hiện các mảng công tác trong tháng 5/2020:

- Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo cung cấp điện của UBND Tỉnh, Sở Công Thương, Ban chỉ đạo cung cấp điện, Tổng công ty Điện lực miền Nam: Thực hiện theo phương thức không tiết giảm do thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

- Triển khai các nội dung theo Chương trình tiết kiệm điện năm 2020.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình sửa chữa lớn – đầu tư xây dựng năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra.  

* Một số chỉ tiêu chính:

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch tháng 5/2020 (dự kiến)

1

Sản lượng điện nhận

153,67 triệu kWh

2

Điện thương phẩm

145 triệu kWh

3

Tiết kiệm điện

3,05 triệu kWh

4

Phát triển khách hàng

678 khách hàng

 

        

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh ST

Website: pcsoctrang.evnspc.vn                                                   

Email: soctrangpc@evnspc.vn

 

 

In      Trở về VP PCST
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC THÁNG 4/2020: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD ĐẾN THÁNG 3/2020; MỤC TIÊU,NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020 (13:15 - 21/04/2020)
   Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 (08:08 - 17/04/2020)
   TCBC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020 (07:59 - 13/04/2020)
   EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (07:24 - 10/04/2020)
   TCBC tháng 02/2020: Tình hình hoạt động SXKD đến tháng 02 năm 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2020 (09:19 - 19/03/2020)
   TCBC: EVN BAN HÀNH MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN MỚI TỪ NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2020 (14:03 - 27/02/2020)
   TCBC tháng 01/2020:Tình hình hoạt động SXKD năm 2019; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2020 (15:49 - 31/01/2020)
   Điện lực Việt Nam - 65 năm thắp sáng niềm tin (07:49 - 19/12/2019)
   TCBC tháng 12/2019: Tình hình hoạt động SXKD đến tháng 11/2019; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD tháng cuối năm 2019 (15:04 - 18/12/2019)
   TCBC: EVN CÓ 3 DỊCH VỤ ĐIỆN ĐƯỢC KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA (07:31 - 10/12/2019)
   TCBC: EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019” (07:24 - 02/12/2019)
   TCBC tháng 11/2019: Tình hình hoạt động SXKD đến tháng 10/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2019 (10:40 - 25/11/2019)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2019 (08:02 - 15/11/2019)
   Thư chúc mừng của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) (16:15 - 08/11/2019)
   Ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” trên các thiết bị, phần mềm (16:14 - 08/11/2019)

Đầu trang