Trang chủ Thông tin giá điện Thông tin giá điện
 

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 16/2014/TT-BCT)

 

Xem file TẠI ĐÂY

 

Tải file gốc TẠI ĐÂY

In      Trở về Ban QHCĐ EVNSPC
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2018/TT-BCT); (08:57 - 22/03/2019)
   QĐ số 648/QĐ-BCT về việc Điều chỉnh mức giá điện bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện, ngày 20/03/2019 của Bộ công thương (08:06 - 22/03/2019)
   Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT (15:30 - 14/02/2019)
   Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng BCT quy định về thực hiện giá bán điện áp dụng từ ngày 26/10/2018 (10:44 - 22/10/2018)
   Niêm yết poster giá bán điện cho người thuê nhà (10:12 - 20/07/2018)
   Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở (09:13 - 28/05/2018)
   Biểu giá bán điện 110kV kể từ ngày 01/12/2017 (08:14 - 05/12/2017)
   PC Sóc Trăng thông báo Điều chỉnh giá bán điện áp dụng kể từ ngày 01/12/2017 (16:05 - 01/12/2017)
   EVN thông tin chính thức về giá bán điện sinh hoạt cho những gia đình có nhiều hộ chung sống tại 1 địa điểm (10:56 - 01/12/2017)
   Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (10:54 - 01/12/2017)
   Giá bán điện sinh hoạt cho nhiều hộ gia đình dùng chung (08:51 - 29/11/2017)
   Tìm hiểu về Quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (07:44 - 28/09/2017)
   EVN chính thức được quyền tăng giá điện ở mức dưới 5% (10:34 - 29/08/2017)
   Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào (10:28 - 29/08/2017)
   EVN được tự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 15/8 (10:30 - 18/08/2017)

Đầu trang