Trang chủ Thông tin giá điện Thông tin giá điện
 

QĐ số 648/QĐ-BCT về việc Điều chỉnh mức giá điện bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện, ngày 20/03/2019 của Bộ công thương

Xem file đính kèm

In      Trở về PCST
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT (15:30 - 14/02/2019)
   Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng BCT quy định về thực hiện giá bán điện áp dụng từ ngày 26/10/2018 (10:44 - 22/10/2018)
   Niêm yết poster giá bán điện cho người thuê nhà (10:12 - 20/07/2018)
   Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở (09:13 - 28/05/2018)
   Biểu giá bán điện 110kV kể từ ngày 01/12/2017 (08:14 - 05/12/2017)
   PC Sóc Trăng thông báo Điều chỉnh giá bán điện áp dụng kể từ ngày 01/12/2017 (16:05 - 01/12/2017)
   EVN thông tin chính thức về giá bán điện sinh hoạt cho những gia đình có nhiều hộ chung sống tại 1 địa điểm (10:56 - 01/12/2017)
   Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (10:54 - 01/12/2017)
   Giá bán điện sinh hoạt cho nhiều hộ gia đình dùng chung (08:51 - 29/11/2017)
   Tìm hiểu về Quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (07:44 - 28/09/2017)
   EVN chính thức được quyền tăng giá điện ở mức dưới 5% (10:34 - 29/08/2017)
   Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào (10:28 - 29/08/2017)
   EVN được tự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 15/8 (10:30 - 18/08/2017)
   EVN được quyền tăng giá điện: Lưu ý biên độ và thời gian (08:21 - 26/07/2017)
   Tăng giá điện cần điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể (08:18 - 26/07/2017)

Đầu trang