Trang chủ Giới thiệu Văn hoá ứng xử
 

Quy tắc ứng xử trong PCST

Công ty Điện lực Sóc Trăng (PCST) đã ban hành Quy tắc ứng xử của CBCNV PCST với những nội dung:

1.  Quy tắc ứng xử cơ bản:

 • Thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, đúng thẩm quyền, giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm của ngành Điện và Công ty ban hành. Luôn tôn trọng khách hàng và không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao uy tín của ngành.


2.      Ứng xử trong giao tiếp:

 • Trang phục gọn gàng, lịch sự và theo đúng quy định.
 • Luôn lịch thiệp và đúng mực trong giao tiếp (chào hỏi, bắt tay, nói chuyện…) phù họp với thứ bậc, văn hóa từng vùng.
 • Luôn xử sự xuất phát từ nguyên tắc lấy con người làm gốc.
 • Luôn đối xử với nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, sống có tình nghĩa: tôn trọng và không vi phạm các bí mật riêng tư không liên quan đến công việc; đoàn kết, hợp tác trên mọi phương diện.

3.   Ứng xử trong công việc:

 • Mọi hành động, mọi lời nói và văn bản phải được thực hiện theo nguyên tắc trước tiên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, của ngành và của Công ty.
 • Đề cao trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, đổ thừa, quanh co hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
 • Toàn tâm, toàn ý trong công việc, thực hiện hết trách nhiệm được giao, đảm bảo hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
 • Luôn hợp tác, chia sẽ kiến thức, thông tin để giải quyết công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, vì lợi ích chung của ngành, của Công ty và vì sự phát triển chung của đất nước.
 • Luôn có ý thức giữ gìn nơi làm việc xanh, sạch, đẹp, bảo vệ và giữ gìn tài sản của cơ quan như của chính mình, có ý thức bảo vệ các lợi ích chung.

4.   Những việc cán bộ, công nhân viên phải làm khi thực hiện nhiệm vụ được giao:

 •  Thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao.
 • Khi phát hiện có sai phạm phải báo cáo kịp thời cho người có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CBCNV thuộc thẩm quyền và kịp thời xử lý vi phạm đối với cán bộ, công nhân viên vi phạm theo phân cấp quản lý.
 • Cán bộ, công nhân viên phải sử dụng trang phục theo quy định của Công ty, khi làm nhiệm vụ và ăn nói lịch sự, nhã nhặn trong quan hệ với đồng nghiệp và khách hàng.

5.  Những việc cán bộ, công nhân viên không được làm khi thực hiện nhiệm vụ được giao:

 •  Mạo danh người khác để giải quyết công việc; mượn danh Công ty, đơn vị quản lý để giải quyết công việc của cá nhân, giải quyết công việc không đúng thẩm quyền.
 • Che giấu, bưng bít hoặc làm sai lệch nội dung các phản ảnh, những hành vi sai phạm của tập thể, cá nhân trong đơn vị mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ  mà mình được giao.
 • Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của khách hàng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.
 • Làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của khách hàng khi được giao nhiệm vụ giải quyết.
 • Lợi dụng nhiệm vụ được giao để vòi vĩnh, ép buộc hoặc gợi ý để khách hàng phải đóng các khoản chi phí nằm ngoài quy định.
 • Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật của ngành Điện, Công ty và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của khách hàng theo quy định của pháp luật.

6.  Quy tắc ứng xử đối với cấp trên:

 • Công nhân viên thừa hành chuyên môn nghiệp vụ phải tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của Công ty, đơn vị bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

 7.  Quy tắc ứng xử của cán bộ lãnh đạo đối với cấp dưới:

 • Thực hiện sự phân công công việc công khai, công bằng, hợp lý, phù hợp với năng lực của CBCNV trong đơn vị.
 • Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm các quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý .
 • Nắm bắt kịp thời tâm lý của nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của từng nhân viên trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị;
 • Phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho cấp dưới trình bày ý tưởng của mình, tạo môi trường làm việc thoải mái, thuận lợi để tranh luận, tôn trọng các ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình; tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ và phát huy sáng kiến của nhân viên thuộc đơn vị quản lý;
 • Tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý khi giao nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
 • Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên thuộc quyền.

 8.  Quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp:

 •  Ứng xử có văn hoá, tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín chính đáng của đồng nghiệp; phối hợp với đồng nghiệp phải thực sự chân thành, tôn trọng giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín, danh dự của đồng nghiệp, của lãnh đạo các cấp trong Công ty.

9.  Quy tắc ứng xử trong quan hệ xã hội:

 • Chấp hành các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt nơi công cộng. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi khi tham gia các hoạt động xã hội.
In      Trở về Trích từ Quy định số 2268/QĐ-PCST, ngày 17/8/2015 "Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CB.CNV trong Công ty ĐLST.
 
Các Văn hoá ứng xử đã đưa
   Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CB.CNV PCST trong một số lĩnh vực công tác (08:08 - 17/06/2016)

Đầu trang