Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Điện lực Kế Sách - Công tác phát triển kết nạp Đảng viên

Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chi bộ. Ngày 07/12/2012, Chi bộ Điện lực Kế Sách đã tổ chức lễ kết nạp CNV Trần Hoàng Đăng được vào tổ chức Đảng.

Qua quá trình phấn đấu rèn luyện, tích cực trong mọi phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền, là chiến sĩ thi đua của đơn vị, có lối sống lành mạnh được quần chúng tính nhiệm, anh Trần Hoàng Đăng đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

ketnapdangvien_KS

                                    Ảnh:  Đồng chí Trần Hoàng Đăng nhận quyết định kết nạp Đảng

Hiện nay, số lượng đảng viên Chi bộ Điện lực Kế Sách đã có 10 đồng chí. Với vai trò hạt nhân chính trị Chi bộ đã kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo chất lượng hoạt động toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-chính trị của đơn vị.

       TRƯƠNG ANH DŨNG – PCST

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Hội thi tiếng hát người thợ điện miền Nam (03:14 - 14/08/2012)
   EVN SPC : “Tiếng hát CNVCLĐ Tổng công ty Điện lực miền Nam” năm 2012 (07:51 - 31/07/2012)
   Điện lực Long Phú - Trần Đề : Kết nạp đảng viên (02:37 - 26/07/2012)
   ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG, TỔ CHỨC ĐẢNG TIÊU BIỂU (02:28 - 26/07/2012)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (01:06 - 16/07/2012)
   Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng rất quan tâm chú trọng đến việc phát triển đảng viên. (01:03 - 16/07/2012)
   Kết nạp đảng viên (00:57 - 16/07/2012)
   PC Sóc Trăng: Kết nạp đảng viên (00:55 - 16/07/2012)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng rạng rỡ và tự hào! (08:46 - 31/08/2011)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng (09:14 - 20/04/2011)
   Đại hội CĐCS Điện Lực Sóc Trăng - Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở (07:28 - 16/07/2008)
   Điện Lực Sóc Trăng quan tâm giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng (15:10 - 14/07/2008)
   Công tác đền ơn đáp nghĩa tại ĐLST (15:06 - 14/07/2008)
   Đảng bộ Điện Lực Sóc Trăng vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền (07:55 - 14/07/2008)
   Đảng bộ Cơ sở Điện Lực Sóc Trăng tổ chức hội thi " Kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM" (07:47 - 14/07/2008)

Đầu trang