Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

EVN SPC : “Tiếng hát CNVCLĐ Tổng công ty Điện lực miền Nam” năm 2012

Nhằm phát huy tiềm năng ca hát quần chúng phong phú vốn có trong Công nhân viên chức Lao động (CNVC LĐ), góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ phát triển và thực hiện tốt chương trình “Xây dựng đời sống văn hóa trong CNLĐ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” do Tổng Liên đoàn phát động, làm cơ sở góp phần xây dựng văn hoá doanh nghiệp ở đơn vị.

Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành chỉ thị liên tịch số 2858/CTLT-EVN SPC-CĐ về việc tổ chức cuộc thi “Tiếng hát CNVCLĐ Tổng công ty Điện lực miền Nam” năm 2012.

Đây là hoạt động sinh hoạt văn hóa quần chúng rộng rãi trong toàn Tổng công ty, nhằm động viên khích lệ CNVCLĐ các đơn vị thi đua lao động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2012 và các năm tiếp theo; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và 58 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

doiPCBThuan

                                                Đội văn nghệ Công ty Điện lực Bình Thuận

doicoquanSPC

                                                  Đội văn nghệ Cơ quan SPC tích cực tập dượt tiết mục dự thi.

Thông qua cuộc thi này sẽ bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ tại đơn vị và Tổng công ty để chuẩn bị tham gia cuộc thi “Tiếng hát CNVCLĐ ngành Điện” năm 2012 do EVN tổ chức.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 08 đến ngày 10/8/2012 tại EVN SPC./.

                              (Theo: Ban Quan Hệ Cộng Đồng - EVNSPC)

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Điện lực Long Phú - Trần Đề : Kết nạp đảng viên (02:37 - 26/07/2012)
   ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG, TỔ CHỨC ĐẢNG TIÊU BIỂU (02:28 - 26/07/2012)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (01:06 - 16/07/2012)
   Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng rất quan tâm chú trọng đến việc phát triển đảng viên. (01:03 - 16/07/2012)
   Kết nạp đảng viên (00:57 - 16/07/2012)
   PC Sóc Trăng: Kết nạp đảng viên (00:55 - 16/07/2012)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng rạng rỡ và tự hào! (08:46 - 31/08/2011)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng (09:14 - 20/04/2011)
   Đại hội CĐCS Điện Lực Sóc Trăng - Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở (07:28 - 16/07/2008)
   Điện Lực Sóc Trăng quan tâm giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng (15:10 - 14/07/2008)
   Công tác đền ơn đáp nghĩa tại ĐLST (15:06 - 14/07/2008)
   Đảng bộ Điện Lực Sóc Trăng vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền (07:55 - 14/07/2008)
   Đảng bộ Cơ sở Điện Lực Sóc Trăng tổ chức hội thi " Kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM" (07:47 - 14/07/2008)
   Đoàn Cơ Sở Điện Lực sóc Trăng với " Tháng thanh niên năm 2008" (07:19 - 14/07/2008)

Đầu trang