Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

45 năm qua (1975-2020) xây dựng và phát triển là khoảng thời gian CB.CNV PCST vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức, với lòng nhiệt huyết và truyền thống đoàn kết cùng tiến bộ đã tạo thành sức mạnh đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác phát triển điện.
Đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh; cùng sự hỗ trợ của các ban, ngành và Nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó là sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng và sự cống hiến sức lực, trí tuệ của các cán bộ lão thành; tinh thần nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Sóc Trăng.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

1.594,01 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2021)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

394.926 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2021)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo