HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN TRUNG ÁP

A. LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ

B. THỦ TỤC CẤP ĐIỆN

I. Cấp điện từ lưới điện trung áp - mua điện sinh hoạt

CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT.
I. Thủ tục:
1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích sinh hoạt (Phiếu đề nghị mua điện).
2. Giấy tờ tùy thân:
Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
- CMND, Thẻ căn cước công dân.
- Hộ chiếu.
- Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
- Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất
- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
- Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Giấy phép đầu tư;
- Quyết định thành lập đơn vị.
4. Thông tin đấu nối trạm biến áp (tải mẫu đính kèm).
II. Trách nhiệm chi phí:
- Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm.
- Khách hàng: + Chịu toàn bộ chi phí từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
+ Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ.
III. Thời gian giải quyết:
- Thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm phía Điện lực: không quá 07 ngày làm việc.
- Thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm cơ quan địa phương: không quá 18 ngày làm việc.

II. Cấp điện từ lưới điện trung áp - mua điện ngoài sinh hoạt công suất

CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
I. Thủ tục:
1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích ngoài sinh hoạt (Phiếu đề nghị mua điện; Bảng kê công suất thiết bị sử dụng điện).
2. Giấy tờ tùy thân:
Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
- CMND, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu.
- Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
- Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
- Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
5. Bảng đăng ký biểu đồ phụ tải ( tải mẫu đính kèm):
Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng ≥ 40 kW.
6. Thông tin đấu nối trạm biến áp (tải mẫu đính kèm).
7. Xác nhận phù hợp Quy hoạch điện:
Đối với khách hàng có tổng công suất trạm biến áp > 2.000 kVA thì bổ sung Bản sao Giấy xác nhận phù hợp Quy hoạch.
8. Giấy phép hoạt động Điện lực :
Bản sao Giấy phép hoạt động Điện lực áp dụng đối với các khách hàng mua buôn điện có công suất lớn hơn 50kVA.

9. Khách hàng có nhu cầu hoặc có điều kiện mua điện ngắn hạn dưới 12 tháng (một trong những loại Giấy tờ mục 3 và 4 có thời hạn < 12 tháng), khách hàng cần bổ sung thêm Giấy bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc có trị giá bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị hoặc tương ứng lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng.
10. Khách có sản lượng tiêu thụ bình quân ≥ 1.000.000 kWh/tháng cần thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng trước khi HĐMBĐ có hiệu lực.
II. Trách nhiệm chi phí:
- Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm (trừ TU/TI có thể thỏa thuận đầu tư).
- Khách hàng: Chịu toàn bộ chi phí từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
III. Thời gian giải quyết:
- Thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm phía Điện lực: không quá 07 ngày làm việc.
- Thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm cơ quan địa phương: không quá 18 ngày làm việc.

C. BIỂU MẪU

1 . Phiếu đề nghị cấp điện

2. Phiếu đề nghị dịch vụ điện (TCCS)

3. Bảng kê công suất thiết bị sử dụng điện

4. Biểu đồ phụ tải

5. Thông tin đấu nối trạm biến áp

D. CÔNG VĂN

1. Quyết định số 210/QĐ-UBND,ngày 24/1/2019 Ban hành Quy định về Quy trình 1 cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Phụ lục kèm theo QĐ số 210/QĐ-UBND