HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN CAO ÁP

 

I. Cấp điện từ lưới điện cao áp - mua điện cao áp từ 110kV

CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
I. Thủ tục:
1. Giấy xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện.
2. Giấy đề nghị mua điện cao áp (Giấy đề nghị mua điện)
3. Giấy tờ tùy thân:
Bản sao (kèm bản chính đối chiếu)của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
- Giấy CMND, Thẻ căn cước công dân.
- Hộ chiếu.
- Giấy chứng minh công an nhân dân, Giấy chứng minh sỹ quan quân đội.
4. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
Bản sao(kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
- Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
- Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
5. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Giấy phép đầu tư;
- Quyết định thành lập đơn vị.
6. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải (tải mẫu đính kèm);
7. Thông tin đăng ký đấu nối theo quy định Bộ công thương;
8. Sơ đồ nguyên lý các thiết bị điện chính sau điểm đấu nối;
9. Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kỹ thuật của dự án đấu nối.
10. Khách có sản lượng tiêu thụ bình quân ≥ 1.000.000 kWh/tháng cần thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng trước khi HĐMBĐ có hiệu lực.
II. Trách nhiệm chi phí:
Điểm đấu nối đã được thỏa thuận là cơ sở thống nhất trách nhiệm đầu tư công trình điện, kể cả TU/CT, TI/VT của hệ thống đo đếm (trừ công tơ điện).
III. Thời gian giải quyết:
- Đối với khách hàng mua điện từ lưới điện 110kV: thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm của ngành Điện là không quá 25 ngày làm việc.
- Đối với khách hàng mua điện từ lưới điện 220kV: thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm của ngành Điện là không quá 55 ngày làm việc.

II. Cấp điện từ lưới điện cao áp - mua điện từ lưới truyền tải và thanh cái

CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
I. Thủ tục:
1. Giấy xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện.
2. Giấy đề nghị mua điện cao áp (Giấy đề nghị mua điện)
3. Giấy tờ tùy thân:
Bản sao (kèm bản chính đối chiếu)của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
- Giấy CMND, Thẻ căn cước công dân.
- Hộ chiếu.
- Giấy chứng minh công an nhân dân, Giấy chứng minh sỹ quan quân đội.
4. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
Bản sao(kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
- Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
- Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
5. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Giấy phép đầu tư;
- Quyết định thành lập đơn vị.
6. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải (tải mẫu đính kèm);
7. Thông tin đăng ký đấu nối theo quy định Bộ công thương;
8. Sơ đồ nguyên lý các thiết bị điện chính sau điểm đấu nối;
9. Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kỹ thuật của dự án đấu nối.
10. Khách có sản lượng tiêu thụ bình quân ≥ 1.000.000 kWh/tháng cần thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng trước khi HĐMBĐ có hiệu lực.
II. Trách nhiệm chi phí:
Điểm đấu nối đã được thỏa thuận là cơ sở thống nhất trách nhiệm đầu tư công trình điện, kể cả TU/CT, TI/VT của hệ thống đo đếm (trừ công tơ điện).
III. Thời gian giải quyết:
- Đối với khách hàng mua điện từ lưới điện 110kV: thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm của ngành Điện là không quá 25 ngày làm việc.
- Đối với khách hàng mua điện từ lưới điện 220kV: thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm của ngành Điện là không quá 55 ngày làm việc.