HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG VĂN HOÁ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Công ty Điện lực Sóc Trăng là đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

TẦM NHÌN

Công ty Điện lực Sóc Trăng là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng điện năng với uy tín và chất lương cao tại khu vực.

KHẨU HIỆU

“PCST  thắp sáng niềm tin”

GÍA TRỊ CỐT LÕI

“Chất lượng, Tín nhiệm, Tận tâm, Trí tuệ, Hợp tác, Chia sẻ, Sáng tạo, Hiệu quả”.

1.PCST Chất lượng - Tín nhiệm

Chất lượng – Tín nhiệm là giá trị được PCST tôn vinh với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm điện năng và chất lượng các dịch vụ và sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. PCST cam kết với mọi đối tác sẽ luôn đảm bảo chất lượng là mục tiêu hàng đầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2. PCST Tận tâm – Trí tuệ

PCST mong muốn và quyết tâm xây dựng phong cách điển hình của CB.CNV là tận tâm, có tinh thần trách nhiệm. Các thành viên của PCST luôn mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, hết lòng phục vụ để đem lại sự hài lòng cho đối tác, cho khách hàng và vì hạnh phúc cộng đồng xã hội.

3. PCST Hợp tác – Chia sẻ

PCST là một đơn vị thành viên mạnh của EVNSPC có nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công ty coi trọng sự hợp tác và hài hòa, tôn vinh những giá trị này với mong muốn mọi đối tượng có liên quan hợp tác trên tinh thần trung thực, công bằng, sẵn sàng chia sẻ, gắn bó chặt chẽ để giải quyết được mọi vần đề của hệ thống, cùng nhau phát triển, cùng nhau hành động vì sự thành công, tiến bộ của ngành Điện, của mỗi thành viên trong Công ty và các đối tác của Công ty.

4. PCST Sáng tạo – Hiệu quả.

Sáng tạo là đòn bẩy phát triển của PCST. Công ty mong muốn và quyết tâm xây dựng môi trường thuận lợi để mọi người phát huy được khả năng sáng tạo, đổi mới công nghệ, quy trình quản lý để có hiệu quả cao nhất, đưa Công ty phát triển bền vững, toàn diện.