Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC CÙ LAO DUNG

Địa chỉ: Đoàn Thế Trung, Ấp Phước Hòa, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CÙ LAO DUNG

Địa chỉ: Đoàn Thế Trung, Ấp Phước Hòa, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC KẾ SÁCH

Địa chỉ: Ấp An Phú, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC KẾ SÁCH

Địa chỉ: Ấp An Phú, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC LONG PHÚ

Địa chỉ: Ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC LONG PHÚ

Địa chỉ: Ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC MỸ TÚ

Địa chỉ: Đường 30/4, Ấp Cầu Đồn, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC MỸ TÚ

Địa chỉ: Đường 30/4, Ấp Cầu Đồn, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC MỸ XUYÊN

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Sóc Bưng, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC MỸ XUYÊN

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Sóc Bưng, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC NGÃ NĂM

Địa chỉ: Số 46, Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC NGÃ NĂM

Địa chỉ: Số 46, Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC THẠNH TRỊ

Địa chỉ: Đường tỉnh 937, ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THẠNH TRỊ

Địa chỉ: Đường tỉnh 937, ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Địa chỉ: 113 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Địa chỉ: 113 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC TRẦN ĐỀ

Địa chỉ: Ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TRẦN ĐỀ

Địa chỉ: Ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC THỊ XÃ VĨNH CHÂU

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THỊ XÃ VĨNH CHÂU

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000