Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 113 Lê Hồng Phong, P3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: (0299) 3821 417

Fax: (0299) 3686 959

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống