Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị CHÂU THÀNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 939B, ấp Trà Quýt B, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 939B, ấp Trà Quýt B, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: (0299)

Đơn vị NGÃ NĂM

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 46, Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực NGÃ NĂM

Địa chỉ: Số 46, Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: (0299)

Đơn vị CÙ LAO DUNG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đoàn Thế Trung, Ấp Phước Hòa, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực CÙ LAO DUNG

Địa chỉ: Đoàn Thế Trung, Ấp Phước Hòa, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: (0299)

Đơn vị THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 113 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Địa chỉ: 113 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: (0299) 3821 417

Đơn vị KẾ SÁCH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp An Phú, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực KẾ SÁCH

Địa chỉ: Ấp An Phú, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: (0299)

Đơn vị Thạnh Trị

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường tỉnh 937, ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực Thạnh Trị

Địa chỉ: Đường tỉnh 937, ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: (0299)

Đơn vị LONG PHÚ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực LONG PHÚ

Địa chỉ: Ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

Số điện thoại: (0299)

Đơn vị thị xã Vĩnh Châu

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: (0299)

Đơn vị Mỹ Tú

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường 30/4, Ấp Cầu Đồn, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực Mỹ Tú

Địa chỉ: Đường 30/4, Ấp Cầu Đồn, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: (0299)

Đơn vị Trần Đề

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực Trần Đề

Địa chỉ: Ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: (0299)

Đơn vị Mỹ Xuyên

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Sóc Bưng, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: Số điện thoại: (0299)

Xem thêm

Điện lực Mỹ Xuyên

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Sóc Bưng, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: (0299)