Về chúng tôi

Giới thiệu công ty Điện lực


TỔNG QUAN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

45 năm qua (1975-2020) xây dựng và phát triển là khoảng thời gian CB.CNV PCST vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức, với lòng nhiệt huyết và truyền thống đoàn kết cùng tiến bộ đã tạo thành sức mạnh đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác phát triển điện.
Đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh; cùng sự hỗ trợ của các ban, ngành và Nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó là sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng và sự cống hiến sức lực, trí tuệ của các cán bộ lão thành; tinh thần nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Sóc Trăng.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

1.594,01 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2021)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

394.926 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2021)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Điện thương phẩm 1.594,01 triệu kWh

Tỷ lệ tổn thất điện năng 5,96%

Tiết kiệm 37,26 triệu kWh điện

Dự án cấp điện biển, đảo