Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Văn phòng PCST | 07:37 | 07/03/2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

THÁNG 02 NĂM 2023

 

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 03 năm 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2023:

Trong tháng 02 năm 2023, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, chất lượng điện áp tiếp tục được cải thiện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

a. Sản lượng điện nhận tháng 02 năm 2023 là 129,82 triệu kWh, giảm 0,24% (tương đương 0,31 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2022 (130,13 triệu kWh). Sản lượng điện nhận lũy kế đến tháng 02 năm 2023 là 256,69 triệu kWh, giảm 4,79% (tương đương 12,92 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2022 (269,62 triệu kWh).

b. Tháng 02 năm 2023, Công ty thực hiện điện thương phẩm đạt 128,55 triệu kWh, tăng 0,23% so với cùng kỳ năm 2022 (128,25 triệu kWh), tương ứng tăng 0,30 triệu kWh. Lũy kế 02 tháng năm 2023, Công ty thực hiện đạt 242,19 triệu kWh, giảm 2,16% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng giảm 5,34 triệu kWh và đạt 13,53% so với kế hoạch Tổng công ty dự kiến giao năm 2023 (1 tỷ 789,55 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tổng hợp đến tháng 02 năm 2023, Công ty thực hiện tốt, cụ thể: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 148 phút; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 0,205 lần; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 0,835 lần.

d. Công ty thực hiện tiết kiệm điện tháng 02 năm 2023 là 3,55 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,76% so với thương phẩm tháng 02 năm 2023 (128,54 triệu kWh). Lũy kế 02 tháng năm 2023, công ty thực hiện 6,97 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,88% so với tổng thương phẩm 02 tháng năm 2023 (242,18 triệu kWh); cao hơn 0,78% so với chỉ tiêu Tổng công ty dự kiến giao (2,1% thương phẩm).

e. Tổng số khách hàng đến tháng 02 năm 2023 là 405.630 khách hàng, trong đó: Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 366.648 khách hàng (chiếm 90,39%); khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt là 38.982 khách hàng (chiếm 9,61%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

Năm 2023, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Nam, đăng ký kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục.

2.  Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính trong tháng 03 năm 2023:

- Đảm bảo cung cấp đủ điện, cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt - phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Hoàn thành kế hoạch năm 2023, hoàn thành đúng tiến độ các công trình SCL, ĐTXD năm 2023, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các công trình nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, các công trình chống quá tải, nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện, phát triển phụ tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào các mặt hoạt động SXKD, đưa Công ty phát triển bền vững./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Email: soctrangpc@evnspc.vn

Website: pcsoctrang.evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(14:58 - 09/11/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(09:57 - 02/11/2023)

Thông báo về việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO Về việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ tháng 11 năm...

(15:44 - 13/10/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(10:29 - 13/09/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(10:25 - 13/09/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(07:23 - 13/09/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(17:00 - 30/07/2023)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI LỊCH GHI CHỈ SỐ

Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo đến Quý khách...

(13:46 - 13/06/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(13:18 - 10/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(16:31 - 06/04/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...