Năng lượng tái tạo

Tin hoạt động

Đăng bởi Phòng Kinh doanh-PCST | 07:26 | 12/01/2022

Thông tin sử dụng điện của khách hàng lớn

Phụ lục: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN CAO NĂM 2021
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

Xem tại đây: 


TIN LIÊN QUAN

(07:26 - 12/01/2022)

Thông tin sử dụng điện của khách hàng lớn

Phụ lục: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN CAO NĂM...