Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PC Sóc Trăng | 19:43 | 07/11/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10/2021

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 11 năm 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021:

Tình hình cung cấp điện 10 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khá ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, chất lượng điện áp tiếp tục được cải thiện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng - chống dịch Covid-19 và các sự kiện quan trọng của địa phương.

a. Sản lượng điện nhận tháng 10/2021 là 143,54 triệu kWh, tăng 7,75% (tương đương 10,33 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2020 (133,21 triệu kWh). Sản lượng điện nhận lũy kế đến tháng 10/2021 là 1.430,33 triệu kWh, tăng 4,14% (tương đương 56,92  triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2020 (1.373,41 triệu kWh) và đạt 81,28% kế hoạch năm 2021 Tổng công ty giao (1.759,8 triệu kWh).

b. Điện thương phẩm tháng 10/2021, Công ty thực hiện đạt 134,75 triệu kWh, tăng 5,44% so với cùng kỳ năm 2020 (127,79 triệu kWh). Lũy kế đến tháng 10/2021, Công ty thực hiện đạt 1.327,47 triệu kWh, tăng 3,88% so với cùng kỳ năm 2020 (1.277,86 triệu kWh) đạt 81,94% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021 (1.620 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 10/2021 và lũy kế 10 tháng năm 2021 thực hiện tốt, cụ thể: thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 1.598,9/2.376 phút; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 4,602/5,94 lần; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 9,178/10,33 lần.

d. Thực hiện tiết kiệm điện tháng 10/2021 là 3,24 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,4% so với thương phẩm tháng 10/2021 (134,74 triệu kWh). Lũy kế 10 tháng năm 2021 thực hiện 30,77 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,32% so với tổng thương phẩm 10 tháng năm 2021 (1.327,46 triệu kWh), cao hơn 0,22% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (2,1% thương phẩm).

e. Tổng số khách hàng đến tháng 10/2021 là 391.187 khách hàng, trong đó: khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 355.961 khách hàng (chiếm 90,99%); khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt là 35.236 khách hàng (chiếm 9,01%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

Năm 2021, Công ty Điện lực Sóc Trăng tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư là 186,45 tỷ đồng. Trong đó bao gồm các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện trung hạ thế và lưới điện 110kV, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng: 42 công trình lưới điện trung hạ thế và 6 công trình lưới điện 110kV với tổng vốn đầu tư 170,49 tỷ đồng. Hiện nay, đã thi công hoàn tất 9 công trình lưới điện trung hạ thế và 02 công trình lưới điện 110kV.

- Sửa chữa lớn: 03 công trình lưới điện trung hạ thế và 01 công trình lưới điện 110kV với tổng vốn đầu tư 15,96 tỷ đồng.

2.  Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính trong tháng 11 năm 2021:

- Đảm bảo cung cấp đủ điện, cấp điện an toàn, liên tục các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt - phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Hoàn thành các công trình SCL, ĐTXD năm 2021, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các công trình nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, các công trình chống quá tải, nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện, phát triển phụ tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào các mặt hoạt động SXKD, đưa Công ty phát triển bền vững. Tăng cường công tác truyền thông, khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19./.                            

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Email: soctrangpc@evnspc.vn

Website: pcsoctrang.evnspc.vn                                                                         

 

 


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...