Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi P.Kinh Doanh PCST | 13:33 | 28/09/2021

Thông báo tình hình thỏa thuận đấu nối và giải tỏa công suất ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Công ty Điện lực Sóc Trăng thông tin đến Quý khách hàng tình hình thỏa thuận đấu nối ĐMTMN và giải tỏa công suất ĐMTMN trên địa bàn Sóc Trăng đến ngày 27/11/2020

+ Danh sách các hệ thống ĐMTMN đã vào vận hành, các hệ thống đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành (Biểu mẫu 1).

+ Danh sách các hệ thống ĐMTMN đã đăng ký thỏa thuận đấu nối mà Điện lực đang khảo sát (Biểu mẫu 2).

+ Danh sách các trạm biến áp/đường dây (trung áp, hạ áp) bị quá tải theo từng khu vực của đơn vị quản lý (Biểu mẫu 3).

+ Danh sách các trạm biến áp/đường dây chưa bị quá tải và lượng công suất ĐMTMN còn khả năng đấu nối theo từng khu vực của đơn vị quản lý (Biểu mẫu 4).


TIN LIÊN QUAN

(13:33 - 28/09/2021)

Thông báo tình hình thỏa thuận đấu nối và giải tỏa công suất ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Công ty Điện lực Sóc Trăng thông tin đến Quý khách hàng...