Tin tức & hoạt động

Chuyển đổi số

Đăng bởi Huệ Thanh - P.VTCNTT | 12:20 | 05/11/2022

Ứng dụng công nghệ trong đầu tư xây dựng và kỹ thuật an toàn tại Công ty Điện lực Sóc Trăng

Thực hiện theo chủ đề Chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã triển khai thực hiện theo nhiều lĩnh vực chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, đặc biệt trong năm 2022 tập trung vào hai lĩnh vực là đầu tư xây dựng (ĐTXD) và kỹ thuật – an toàn (KTAT).

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Tổng công ty đã giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các Công ty Điện lực và Công ty Điện lực Sóc Trăng đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao, cụ thể là :

ü Đẩy mạnh đấu thầu qua hệ thống điện tử của Bộ KH&ĐT: Công ty Điện lực Sóc Trăng đạt 100% số lượng gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi được tổ chức đấu thầu qua mạng.

Ảnh: Các chức năng chính phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS)

ü Triển khai đánh giá, chấm điểm nhà thầu theo Quy trình và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nhà thầu thực hiện hợp đồng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam : Thực hiện chấm điểm, đánh giá nhà thầu đạt 100% số lượng.

ü Triển khai nhật ký công trình điện tử và áp dụng chữ ký số trong công tác quản lý dự án: Đạt tỷ lệ 100%.

ü Triển khai Quản lý tiến độ tiên tiến: Thực hiện quản lý các dự án 110kV qua phần mềm Microsoft Project.

ü Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu giá các vật tư thiết bị mua sắm cho ĐTXD: Đã được đưa vào chức năng quản lý giá vật tư thiết bị thông qua gán hợp đồng.

ü Triển khai Hồ sơ dự án công trình điện xây dựng mới được quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử: Đơn vị đã cập nhật đầy đủ nội dung theo quy định.

Nhìn chung, các nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực ĐTXD có mức độ phức tạp từ cơ sở pháp lý, hiệu chỉnh quy trình, tiếp cận nắm bắt giải pháp công nghệ thích hợp cho đến phạm vi ứng dụng dẫn đến việc triển khai gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với nhiều nỗ lực của các đơn vị đặc biệt là phòng Quản lý đầu tư, đến hết tháng 10/2022 các nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số đã mang lại sự cải tiến rõ rệt qua các chỉ tiêu thực hiện gồm 100% số lượng các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu qua mạng, 100% dữ liệu của nhà thầu được đánh giá, chấm điểm và chia sẻ chung vào kho dữ liệu nhà thầu tạo thuận lợi cho các đơn vị giám sát đánh giá, 100% dự án 110kV theo kế hoạch năm được áp dụng phần mềm quản lý tiến độ tiên tiến qua đó cải tiến phương thức giám sát, đánh giá và điều hành ở các cấp.

Ảnh: Công ty Điện lực Sóc Trăng họp sơ kết công tác VTCNTT và Chuyển đổi số 7 tháng đầu năm 2022

Đối với lĩnh vực Kỹ thuật – An toàn, Tổng công ty cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị để hoàn thành giai đoạn chuyển đổi số năm 2022, cụ thể gồm :

ü Triển khai áp dụng phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS): Hiện Công ty Điện lực Sóc Trăng đã cập nhật 100% khối lượng quản lý thiết bị lưới điện 110kV, thiết bị lưới điện trung áp và thiết bị lưới điện hạ áp trên phần mềm.

Ảnh: Phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS)

ü Triển khai áp dụng Sổ Nhật ký vận hành điện tử phần mềm PMIS để ghi chép, theo dõi tất cả các thông tin, sự kiện xảy ra tại các ca trực quản lý vận hành thay cho Sổ nhật ký vận hành giấy.

ü Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý độ tin cậy lưới điện (OMS) để phục vụ công tác vận hành hệ thống lưới điện, theo dõi, tính toán chỉ số độ tin cậy cung cấp điện

ü Triển khai áp dụng quy trình sửa chữa CBM trên lưới điện: Các Điện lực đã triển khai thực hiện đạt 100%.

ü Triển khai áp dụng phần mềm Kiểm tra lưới điện của Tổng công ty: Các Điện lực đã triển khai thực hiện đạt trên 90%.

Trong lĩnh vực quản lý vận hành hệ thống điện, chuyển đổi số đã làm thay đổi công tác quản lý kỹ thuật thông qua các phần mềm PMIS, OMS bao gồm: quản lý mất điện, quản lý vật tư thiết bị điện, quản lý vận hành lưới điện cao thế, … và đang ngày càng hoàn thiện về điều khiển tự động hóa làm nền tảng cho kiện toàn lưới điện thông minh. Các đơn vị đã chủ động áp dụng ứng dụng hiện trường trên thiết bị di động để cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu thông tin thiết bị trên PMIS, đồng thời phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đem lại hiệu quả tốt trong thực thi nghiệp vụ./.


TIN LIÊN QUAN

(08:21 - 24/08/2023)

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI EVNSPC "TĂNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN"

Sau hơn hai năm thực hiện chuyển đổi số, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã...

(10:22 - 21/08/2023)

EVNSPC NÂNG CAO NGUỒN LỰC ĐÁP ỨNG LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thực hiện tổ chức một chuỗi các...

(07:51 - 31/07/2023)

CHUYỂN ĐỔI SỐ THAY ĐỔI HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN PHÍA NAM

Sau hơn 2 năm thực hiện chuyển đổi số, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã...

(07:24 - 16/02/2023)

Nâng cao khả năng linh hoạt trong điều hành doanh nghiệp thông qua Công nghệ số góp phần giảm chi phí tại Công ty Điện lực Sóc Trăng

Thời đại cách mạng công nghệ bùng nổ, với khối lượng tài liệu cần lưu...

(12:20 - 05/11/2022)

Ứng dụng công nghệ trong đầu tư xây dựng và kỹ thuật an toàn tại Công ty Điện lực Sóc Trăng

Thực hiện theo chủ đề Chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và ứng...

(08:59 - 21/10/2022)

Chuyển đổi số trong công tác an toàn: Phần mềm Lịch An toàn

Công ty Điện lực Sóc Trăng nghiên cứu, áp dụng phần mềm Lịch An...

(16:30 - 09/09/2022)

Trải nghiệm của khách hàng trong công tác KD&DVKH của ngành Điện thông qua hiệu quả chuyển đổi số

Công ty Điện lực Sóc Trăng (PCST) thúc đẩy mạnh mẽ sự đa dạng hóa...

(10:36 - 15/08/2022)

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

Tự động hóa lưới điện, phát triển lưới điện thông minh là một yêu...

(15:23 - 28/07/2022)

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn phòng

Hoạt động chuyển đổi số (CĐS) của khối văn phòng phải đóng vai trò tiên...

(16:08 - 18/07/2022)

Áp dụng hóa đơn điện tử nhằm đẩy mạnh sự phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh...