Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và phát triển NNL

Đăng bởi Huệ Thanh - P.VTCNTT | 14:09 | 01/03/2022

Đào tạo Vận hành hệ thống mạng và An toàn thông tin

Vào ngày 25/02/2022, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức lớp tập huấn vận hành hệ thống mạng và nhận thức An toàn thông tin, thành phần tham gia tập huấn gồm có các cán bộ CNTT tại các Điện lực trực thuộc

Thực hiện theo quyết định số 05/QÐ-HĐTV ngày 21/01/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định Quản lý An toàn thông tin áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức tập huấn cho các đơn vị trực thuộc để đào tạo vận hành hệ thống mạng và nhận thức An toàn thông tin. Đối tượng tập huấn gồm có các cán bộ CNTT tại các Điện lực.

Trong buổi tập huấn, các CB.CNV đã được phòng VTCNTT Công ty hướng dẫn về kiến thức cơ bản về hệ thống mạng máy tính, kỹ năng vận hành hệ thống mạng và đặc biệt là triển khai nhận thức về An toàn thông tin như nhận thức các nguy cơ mất an toàn thông tin và an ninh mạng: Lừa đảo và mạo danh để đánh cắp thông tin, lây lan mã độc, các lỗ hổng trong vận hành hệ thống thông tin. Từ đó xây dựng giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng, phát hiện lừa đảo và mạo danh để đánh cắp thông tin, hạn chế sự của lây lan mã độc, xác định các lỗ hổng hệ thống, quản lý người dùng, mã hóa dữ liệu, ý thức người sử dụng. Đồng thời, các cán bộ phụ trách công tác CNTT cũng trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc vận hành hệ thống mạng tại Công ty.

Qua buổi đào tạo đã giúp cho CBCNV nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, hạn chế tối đa các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin, góp phần phục vụ tốt trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn thông tin cho lãnh đạo và CBCNV tại Công ty./.


TIN LIÊN QUAN

(10:15 - 05/12/2022)

PC SÓC TRĂNG TỔ CHỨC BỒI HUẤN VÀ THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN ĐỢT 02 NĂM 2022

Vừa qua, Công ty Điện lực Sóc Trăng phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM tổ...

(14:09 - 01/03/2022)

Đào tạo Vận hành hệ thống mạng và An toàn thông tin

Vào ngày 25/02/2022, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức...

(15:59 - 22/09/2021)

Công ty Điện lực Sóc Trăng bồi huấn công tác chuyên môn về XDCB năm 2021 qua hội nghị trực tuyến Zoom

Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức bồi huấn công tác chuyên...