Tin tức & hoạt động

Chuyển đổi số

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Hiền | 11:05 | 23/09/2021

Thế giới phần mềm

Thế giới phần mềm

Thế giới phần mềm mở ra

Ngành Điện đổi số đó là trọng tâm

Phát huy sáng tạo nâng tầm

Số hóa doanh nghiệp quyết tâm hoàn thành!

Văn phòng điện tử hình thành

Tích hợp ký số giảm nhanh giấy tờ

Quản lý nhân lực hồ sơ

Lý lịch thành tích HRM ngay

ERP tài sản trong tay

Vật tư nhập xuất triển khai quy trình

CMIS khai thác thông tin

Điện năng tổn thất, kinh doanh khách hàng

SCADA điều khiển nhịp nhàng

Thao tác đóng cắt truyền hàng lệnh đi

MDAS từ xa đo ghi

Thống kê cảnh báo cos phi Q bù

OMS mất điện từng khu

Lập lịch công tác giảm vù SAIDI

PMIS cập nhật định kỳ

Thiết bị sự cố nhập ghi rõ ràng

Phong trào sáng kiến rộn ràng

Văn hoá doanh nghiệp ngày càng nâng cao

Chung tay góp sức cùng nhau

Hành trình chuyển đổi số nào khó đâu!

 

Các Điều độ viên đương ca thao thác trên hệ thống SCADA

 

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(12:20 - 05/11/2022)

Ứng dụng công nghệ trong đầu tư xây dựng và kỹ thuật an toàn tại Công ty Điện lực Sóc Trăng

Thực hiện theo chủ đề Chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và ứng...

(08:59 - 21/10/2022)

Chuyển đổi số trong công tác an toàn: Phần mềm Lịch An toàn

Công ty Điện lực Sóc Trăng nghiên cứu, áp dụng phần mềm Lịch An...

(16:30 - 09/09/2022)

Trải nghiệm của khách hàng trong công tác KD&DVKH của ngành Điện thông qua hiệu quả chuyển đổi số

Công ty Điện lực Sóc Trăng (PCST) thúc đẩy mạnh mẽ sự đa dạng hóa...

(10:36 - 15/08/2022)

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

Tự động hóa lưới điện, phát triển lưới điện thông minh là một yêu...

(15:23 - 28/07/2022)

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn phòng

Hoạt động chuyển đổi số (CĐS) của khối văn phòng phải đóng vai trò tiên...

(16:08 - 18/07/2022)

Áp dụng hóa đơn điện tử nhằm đẩy mạnh sự phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh...

(13:20 - 28/06/2022)

Chuyển đổi số trong quản lý, vận hành lưới điện 110kV

Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) đẩy mạnh hoạt động chuyển...

(13:40 - 27/06/2022)

Khuyến khích khách hàng cài đặt App CSKH, Zalo CSKH

Công ty Điện lực Sóc Trăng tuyên truyền và hướng dẫn rộng...

(14:08 - 21/02/2022)

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Công ty Điện lực Sóc Trăng đẩy mạnh phát triển công tơ đo ghi từ...

(13:21 - 06/10/2021)

ÁP DỤNG HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN POLYCOM REALPRESENCE (RP)

Công ty Điện lực Sóc Trăng triển khai và áp dụng các phần mềm...