An toàn & tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện

Đăng bởi Nguồn tin: Ban TT EVNSPC | 07:52 | 10/03/2021

Banner hưởng ứng Giờ trái đất 2021

Dưới đây là các banner phục vụ tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2021.

 

- Download các banner của EVN tại đây hoặc tải qua Google Drive.

- Download nhận diện sự kiện Giờ trái đất 2021 của WWF tại đây.


TIN LIÊN QUAN

(07:52 - 10/03/2021)

Banner hưởng ứng Giờ trái đất 2021

Dưới đây là các banner phục vụ tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái...