Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi P.KD PCST | 09:58 | 04/11/2020

Công ty Điện lực Sóc Trăng hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định số 13/2020

Căn cứ văn bản số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 của Tập đoàn về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg;

Căn cứ văn bản số 9187/EVN SPC-KD ngày 23/10/2020 của Tổng công ty về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg.

Công ty hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Việc xác định hệ thống ĐMTMN và hướng dẫn giải quyết vướng mắc tại các đơn vị được thực hiện theo khoản 1 và khoản 2 của văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020. Trong đó các tấm pin quang điện phải có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện đối với hệ thống ĐMTMN theo lưu đồ tại phụ lục 1 đính kèm, trong đó:

(1): Tiếp nhận đăng ký và giải quyết nhu cầu lắp đặt hệ thống ĐMTMN của chủ đầu tư (CĐT) gồm:

- Thông tin đăng ký theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Thông tư 18/2020/TT-BCT gồm: Tên, địa điểm lắp đặt, quy mô công suất, đường dây tải điện, điểm đấu nối dự kiến (theo mẫu đăng ký thực hiện hệ thống ĐMTMN).

  • Đối với trường hợp tại địa điểm lắp đặt hệ thống ĐMTMN chưa có hợp đồng mua điện từ lưới điện của Điện lực, CĐT cần bổ sung bản sao giấy tờ xác nhận quyền sử dụng hợp pháp của CĐT tại địa điểm lắp đặt hệ thống ĐMTMN.
  • Đối với hệ thống ĐMTMN của công trình trang trại, CĐT cần bổ sung xác nhận của UBND cấp xã hoặc cấp huyện về việc khai báo xây dựng trang trại (theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong hồ sơ đăng ký đấu nối. Trường hợp chưa kịp bổ sung, cho phép CĐT bổ sung xác nhận trong hồ sơ đề nghị bán điện sau khi hoàn thành lắp đặt hệ thống ĐMTMN.

 (2): Khảo sát khả năng tiếp nhận công suất của lưới điện:

Đối với các hệ thống ĐMTMN đấu nối trung áp có lắp TBA và có công suất lớn hơn 100kWp, trước khi thỏa thuận đấu nối, các Điện lực khảo sát và tính toán khả năng tiếp nhận công suất theo hướng dẫn của Công ty tại tờ trình số 1009/TTr-KD ngày 14/8/2020.

Lưu ý: Khi phúc đáp khách hàng về lưới điện đủ khả năng tiếp nhận công suất ĐMTMN, Điện lực đưa nội dung đề nghị chủ đầu tư bổ sung hồ sơ thủ tục để thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN trong vòng 30 ngày; đến thời hạn vẫn chưa hoàn tất thủ tục thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN thì văn bản phúc đáp không còn giá trị (để giải tỏa công suất, phúc đáp cho nhà đầu tư khác có nhu cầu). 

(3): Công tác thỏa thuận đấu nối:

- Hệ thống đấu nối lưới điện hạ áp:

(i) Tổng công suất đặt của các hệ thống ĐMTMN đấu nối vào cấp điện áp hạ áp của trạm biến áp hạ thế không được vượt quá công suất đặt của trạm biến áp đó, và không gây quá tải lưới điện hạ áp.

(ii) Đối với hệ thống có công suất từ 20 kWp trở xuống được đấu nối vào lưới điện bằng 01 pha hoặc 03 pha;

(iii) Đối với hệ thống có công suất từ 20 kWp trở lên phải đấu nối vào lưới điện bằng 03 pha. Chỉ cho phép đấu nối 01 pha trong trường hợp lưới điện khu vực chỉ có 01 pha và không vượt khả năng tiếp nhận công suất của trạm biến áp phân phối hạ thế.

Đối với các hệ thống ĐMTMN có công suất lớn hơn 100kWp thì vận động chủ đầu tư lắp trạm riêng; trường hợp đặc biệt thì tính toán thông số kỹ thuật và gửi báo cáo về Công ty xem xét.

- Hệ thống đấu nối lưới điện trung áp:

Thực hiện theo quy định từ Điều 43 đến Điều 51 của Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015; Khoản 14 đến Khoản 18, Điều 2 của Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương, Quy trình kinh doanh của Tập đoàn và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) và hướng dẫn của Tổng công ty tại văn bản số 5644/EVN SPC-KT ngày 07/7/2020.

+ Trường hợp cùng 01 vị trí trụ mà đăng ký đấu nối nhiều hệ thống ĐMTMN của nhiều nhà đầu tư (có phát triển lưới điện), triển khai thực hiện theo 2 hình thức như sau:

Hình thức 1: Thỏa thuận đầu tư lưới điện với khách hàng đầu tiên đến vị trí triển khai của khách hàng cuối; từ đó các khách hàng 2, 3,... còn lại thỏa thuận đấu nối từ khách hàng đầu tiên (HTĐĐ lắp đặt trên nhánh rẽ, không lắp đặt trên đường trục).

Hình thức 2: Điện lực thỏa thuận đầu tư lưới điện và vị trí đấu nối đến ranh giới sử dụng của khách hàng đầu tiên, khách hàng thứ hai sẽ đầu tư lưới điện và thỏa thuận tiếp theo lưới điện của khách hàng đầu tiên, ....

+ Trách nhiệm đầu tư hệ thống đo đếm các hệ thống ĐMTMN thực hiện theo Mục 2, Điều 9, Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, cụ thể: Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng đối với các hệ thống ĐMTMN ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

+ Trường hợp vị trí đo đếm không trùng/liền kề vị trí đấu nối vào lưới điện, điện năng mua bán được quy đổi từ vị trí đo đếm về vị trí đấu nối vào lưới điện (bao gồm tổn thất điện năng trên máy biến áp nâng áp, trên đường dây liên hệ giữa vị trí đo đếm và vị trí đấu nối). Nội dung quy đổi phải được thỏa thuận giữa Điện lực và CĐT trong HĐMBĐ (hoặc biên bản thỏa thuận đính kèm HĐMBĐ) để làm cơ sở thanh toán tiền điện, việc tính toán bù tổn thất điện năng theo mẫu phụ lục tính toán đính kèm.

+ Vị trí đo đếm phục vụ việc mua bán điện năng đặt ở phía trung áp đối với TBA có công suất từ 320 kVA trở lên và đặt phía hạ áp đối với MBA có công suất từ 250 kVA trở xuống.

Trường hợp VT, CT trung thế không đủ, thì thỏa thuận đặt đo đếm phía hạ thế đối với TBA có công suất từ 320 kVA trở lên.

Lưu ý: Khi lắp đo đếm phía hạ áp của TBA, thì thỏa thuận khách hàng tính toán bù tổn thất điện năng để làm cơ sở thanh toán tiền điện theo mẫu phụ lục tính toán trên.

- Các hệ thống ĐMTMN đảm bảo đấu nối phù hợp với quy định, không gây quá tải lên lưới điện hạ áp, trung áp và 110kV hiện hữu. Trường hợp lưới điện hiện hữu không đảm bảo khả năng tiếp nhận công suất của hệ thống ĐMTMN, Điện lực đề nghị CĐT giảm quy mô lắp đặt hệ thống ĐMTMN để CĐT lựa chọn phương án phù hợp hoặc có văn bản thông báo cho CĐT về việc lưới điện bị quá tải và kế hoạch, tiến độ thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện (nếu có).

(4): Hồ sơ đề nghị bán điện của CĐT gồm: 

- Văn bản đề nghị bán điện (theo mẫu đính kèm).

- Hồ sơ kỹ thuật: Tài liệu kỹ thuật về tấm pin quang điện, bộ inverter; bản sao tài liệu chứng nhận xuất xưởng hoặc chứng nhận chất lượng thiết bị; bản sao giấy chứng nhận xuất xứ của thiết bị (nếu có).

- Bản cam kết tự chịu trách nhiệm của chủ đầu tư (theo mẫu phụ lục 2 đính kèm): (i) Công trình xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành; (ii) Mái nhà của công trình xây dựng phù hợp với công năng, mục đích sử dụng của công trình, có kết cấu đảm bảo chịu lực dưới tác động của tải trọng ảnh hưởng đến kết cấu mái trong điều kiện thường và trong điều kiện cháy, không lắp đặt tấm pin quang điện trên các mái làm bằng vật liệu/chất dễ cháy; (iii) Hệ thống ĐMTMN đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về chất lượng điện năng theo Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương.

- Xác nhận của UBND cấp xã hoặc cấp huyện về việc khai báo xây dựng trang trại (đối với hệ thống ĐMTMN của công trình trang trại) nếu chưa cung cấp trong hồ sơ đăng ký nhu cầu lắp đặt và thỏa thuận đấu nối.

(5): Kiểm tra kỹ thuật:

- Kiểm tra, xác định hệ thống điện mặt trời lắp đặt phù hợp với hệ thống ĐMTMN. Đối với các hệ thống điện mặt trời không phù hợp quy định, Điện lực hướng dẫn khách hàng thực hiện điều chỉnh cho phù hợp hoặc bổ sung thủ tục theo quy định để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động bán điện và xác định giá bán điện cho EVN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg trước khi thực hiện đấu nối hệ thống ĐMTMN vào lưới điện.

- Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật của hệ thống ĐMTMN theo các hạng mục của phụ lục 3 đính kèm. Trong đó các hạng mục: (i) hệ thống ĐMTMN phải có chức năng chống phát điện lên lưới điện khi lưới điện không có điện; (ii) hệ thống ĐMTMN không chứa các thông tin độc hại, trái với pháp luật Việt Nam phải được kiểm tra ban đầu để xác định đủ điều kiện đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện ĐMTMN, các hạng mục còn lại kiểm tra trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật do CĐT cung cấp.

- Trong quá trình mua điện từ hệ thống ĐMTMN, Điện lực có trách nhiệm kiểm tra hoạt động của hệ thống ĐMTMN đáp ứng quy định về vận hành an toàn lưới điện và xử lý theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 39/2015/TT-BCT, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) nếu hệ thống ĐMTMN không đáp ứng quy định.

(6): Lắp đặt công tơ đo đếm, ký hợp đồng mua bán điện:

Sau khi hệ thống ĐMTMN được kiểm tra đảm bảo đáp ứng các quy định hiện hành, Điện lực tiến hành lắp đặt công tơ, ký hợp đồng mua bán điện như sau:

- Trường hợp CĐT hiện đang là khách hàng có hợp đồng mua điện từ lưới Điện lực tại địa điểm lắp đặt hệ thống ĐMTMN: Thay thế công tơ đo đếm 01 chiều bằng công tơ đo đếm 02 chiều ngay tại vị trí cũ và ký thêm 01 hợp đồng mua điện từ hệ thống ĐMTMN.

- Trường hợp CĐT thuê mái nhà để lắp đặt ĐMTMN không dùng chung hệ thống đo đếm với bên cho thuê mái nhà: (i) lắp đặt mới công tơ đo đếm 02 chiều tại vị trí đấu nối hoặc ranh giới giao nhận điện giữa lưới điện của Điện lực và lưới điện của CĐT; (ii) ký đồng thời 01 hợp đồng bán điện từ lưới điện của EVN và 01 hợp đồng mua điện từ hệ thống ĐMTMN phát lên lưới EVN.

- Trường hợp CĐT thuê mái nhà để lắp đặt ĐMTMN và được bên cho thuê mái nhà đồng ý cho dùng chung hệ thống đo đếm: (i) thay thế công tơ đo đếm 01 chiều bằng công tơ đo đếm 02 chiều; (ii) ký 01 hợp đồng mua điện từ hệ thống ĐMTMN với CĐT (chiều điện năng nhận từ lưới Điện lực vẫn thực hiện theo hợp đồng bán điện đã ký với bên cho thuê mái nhà).

 

3. Đối với các hệ thống ĐMTMN vào vận hành thương mại trước ngày 01/7/2019 (đã ký kết hợp đồng mua bán điện theo Thông tư 05/2019/TT-BCT) có thực hiện nâng công suất trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020, thực hiện ký “Thỏa thuận tăng công suất lắp đặt của hệ thống ĐMTMN” theo mẫu phụ lục 4 đính kèm và thực hiện thanh toán tiền điện theo hai phần điện năng phát lên lưới tương ứng với tỷ lệ công suất lắp đặt trước và sau thời điểm nâng công suất đã được Điện lực chấp thuận.

Trong trường hợp CĐT nâng công suất hệ thống ĐMTMN mà không thông báo cho Điện lực: Nếu không xác định được thời điểm nâng công suất, Điện lực áp dụng thời điểm nâng công suất hệ thống ĐMTMN kể từ ngày 01/7/2019 trở về sau

4. Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu CĐT có yêu cầu chuyển nhượng, sang tên dự án hoặc chấm dứt hợp đồng: Điện lực và các bên liên quan thực hiện ký “Thỏa thuận thay đổi chủ thể hợp đồng” theo mẫu phụ lục 5 đính kèm hoặc “Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng” theo mẫu phụ lục 6 đính kèm.

5. Ghi nhận sản lượng điện mua và hạch toán chi phí mua điện từ ĐMTMN:

- Sản lượng điện mua và chi phí mua điện từ các hệ thống ĐMTMN từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm được ghi nhận vào sản lượng điện mua và chi phí mua điện của các Công ty.

- Hàng năm, EVN và SPC sẽ tính toán chi phí mua điện từ các hệ thống ĐMTMN của Công ty trên cơ sở sản lượng điện mua kế hoạch giao và giá điện theo các quy định hiện hành để tính giá bán buôn điện.

- Chi phí mua điện từ các dự án ĐMTMN đưa vào tính giá bán buôn điện năm kế hoạch sẽ được xem xét đối chiếu số kế hoạch với số liệu thực hiện quyết toán để bù trừ chênh lệch chi phí (nếu cần) trong tính toán giá bán buôn điện hàng năm.

Công ty gửi các đơn vị quy định liên quan đến ĐMTMN kèm theo văn bản hướng dẫn này:

1. Văn bản số 3288/C07-P4 ngày 08/9/2020 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an về việc hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống ĐMTMN.

2. Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn các vướng mắc thực hiện phát triển ĐMTMN.

3. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8053-2009.

4. Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

5. Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

 


TIN LIÊN QUAN

(09:58 - 04/11/2020)

Công ty Điện lực Sóc Trăng hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định số 13/2020

Căn cứ văn bản số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 của Tập đoàn về việc hướng dẫn thực hiện phát triển...

(09:37 - 04/11/2020)

Danh sách 21 nhà cung cấp điện mặt trời mái nhà

Công ty Điện lực Sóc Trăng cung cấp danh sách 21 nhà cung cấp điện mặt trời mái nhà.

(13:12 - 24/09/2020)

Hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà

Bộ Công thương vừa ban hành Văn bản chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn thực hiện phát...

(13:31 - 18/08/2020)

Ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019

Xem TẠI ĐÂY

(13:27 - 18/08/2020)

Thông tư 18/2020/TT-BCT, ngày 17/7/2020 Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Xem Thông tư TẠI ĐÂY

(15:41 - 24/07/2020)

Công văn 5644/EVN SPC-KT, ngày 7/7/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp

Xem file đính kèm

(15:37 - 24/07/2020)

Hướng dẫn thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp

Thực hiện Quyết định số 13/2020/Q6Đ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế...

(13:53 - 23/07/2020)

THÔNG TIN QUY ĐỊNH ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ

Các thông tin Quy định Điện mặt trời mái nhà

(07:51 - 11/05/2020)

V/v hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà ở 21 tỉnh thành phía Nam

 

(07:49 - 15/04/2020)

Giá điện mặt trời mái nhà sau thời điểm 30/6/2019 là 1.943 đồng/kWh

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện...