Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Văn Phòng PCST | 07:14 | 13/08/2020

TCBC tháng 8/2020 của Công ty về “Tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư xây dựng Tháng 7/2020”

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020:

Trong tháng 7/2020, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của tỉnh.

a. Sản lượng điện nhận Tháng 7/2020 là 149,44 triệu kWh, tăng 10,89% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế sản lượng điện nhận 7 tháng/2020 là 948,23 triệu kWh, tăng 6,09% so với cùng kỳ năm 2019.

b. Điện thương phẩm Tháng 7/2020 đạt 130,79 triệu kWh, tăng 5,10% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế điện thương phẩm 7 tháng/2020 đạt 867,25 triệu kWh, tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 55,77% so với kế hoạch năm 2020 Tổng công ty giao (1.555 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện Tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng/2020 thực hiện tốt, cụ thể (TH/KH): Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 118,6/286,62  phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,941/1,83 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,108/4,83 lần.

d. Tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện Tháng 7/2020 thực hiện 3,09 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,36% so với thương phẩm tháng 7/2020. Lũy kế 7 tháng/2020 thực hiện 19,66 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,27% so với tổng thương phẩm 7 tháng/2020 và đạt cao hơn 0,17% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (2,1% thương phẩm).

e. Tổng số khách hàng đến Tháng 7/2020 là 381.857 khách hàng, trong đó: Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 349.610 khách hàng (chiếm 91,55%); khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt là 32.248 khách hàng (chiếm 8,45%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

- Đối với công tác sửa chữa lớn năm 2020, Tổng công ty đã giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị 36,06 tỷ đồng. Hiện nay đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư triển khai các công trình.

- Đối với công tác đầu tư xây dựng năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch vốn cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị là 37,01 tỷ đồng để triển khai thực hiện 09 công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, đang triển khai thi công 09/09 công trình, khối lượng thi công bình quân đạt trên 60% khối lượng.

2.  Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính Tháng 8 năm 2020:

- Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo cung cấp điện của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Ban Chỉ đạo cung cấp điện, Tổng công ty Điện lực miền Nam: Thực hiện theo phương thức không tiết giảm do thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của tỉnh.

- Triển khai các nội dung theo Chương trình tiết kiệm điện năm 2020.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình sửa chữa lớn – đầu tư xây dựng năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh ST

Website: pcsoctrang.evnspc.vn                                                                                  

Email: soctrangpc@evnspc.vn

 


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...