Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Nguồn tin: Ban TT EVNSPC | 07:14 | 15/07/2020

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG CÁC THÁNG CUỐI NĂM

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, thiết lập tình trạng bình thường mới, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

1. Kết quả hoạt động của tháng 6/2020:

 • Sản lượng điện nhận: Trong tháng 6/2020 là 6 tỷ 183 triệu kWh, giảm 2,15% so với cùng kỳ năm trước (6 tỷ 319 triệu kWh, thấp hơn 136 triệu kWh). Sản lượng bình quân ngày là 199,47 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 222,68 triệu kWh (24/06/2020) và công suất lớn nhất là 10.683 MW (ngày 24/06/2020). Lũy kế 06 tháng năm 2020 sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 37 tỷ 877 triệu kWh, tăng 2,03% so với cùng kỳ năm trước (37 tỷ 125 triệu kWh). Từ đầu năm sản lượng ngày lớn nhất là 248,11 triệu kWh (10/3/2020) tăng 6,99% so với cùng kỳ và công suất lớn nhất là 11.909 MW (ngày 10/03/2020) tăng 6,18% so với cùng kỳ.
 • Điện thương phẩm:Thực hiện trong tháng 06/2020 là 6 tỷ 365 triệu kWh, tăng 7,61% so với tháng trước và tăng 1,59% so với cùng kỳ năm 2019; Lũy kế 06 tháng năm 2020 sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty là 36 tỷ 398 triệu kWh, tăng 2,40% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 45,98% kế hoạch Tập đoàn giao (79 tỷ 150 triệu kWh). Tổng công ty nhận thấy tốc độ tăng điện thương phẩm đang có chiều hướng đi xuống qua từng tháng và dự kiến kéo dài đến cuối năm do ảnh hưởng của dịch COVID 19, cụ thể giảm từ 7,10% vào tháng 3 và còn 2,40 vào tháng 6; Thành phần CNXD 6 tháng đầu năm 2020 hiện nay giảm 0,50% so với cùng kỳ năm 2019, các đơn vị có thành phần điện CNXD cao ảnh hưởng sản lượng đến toàn Tổng công ty như Đồng Nai thành phần CNXD giảm 6,4%, BRVT giảm 9,3% Bình Dương tăng 0,6%, Long An tăng 4,6%....do các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp đa phần là gia công cho các nước Mỹ, EU gần như ngừng hoạt động hoặc đóng cửa tạm thời do dịch COVID 19 không xuất khẩu được
 • Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm đến tháng 6/2020: 770 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,1% sản lượng điện thương phẩm.
 • Độ tin cậy cung cấp điện: Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 178,27 phút, bằng 58,26% KH năm. 
 • Phát triển điện mặt trời:
 • Trong tháng 6 toàn Tổng công ty đã ký biên bản lắp đặt công tơ 2 chiều với 2.040 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 51.962 kWp; lũy kế đến hết tháng 6/2020 Tổng công ty đã ký với 6.535 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 190.470 kWp đạt 54% kế hoạch EVN giao là 350 MWp. Sản lượng khách hàng phát lên lưới trong tháng 6/2020 là 28,92 triệu kWh, lũy kế đến tính đến ngày 29/6/2020 là 126,59 triệu kWh. Tính đến hết tháng 6/2020 toàn Tổng công ty đã thanh toán tiền mua điện MTMN cho 4.159 khách hàng với sản lượng điện thanh toán là 86,97 triệu kWh tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng là 195,65 tỷ đồng (Trong năm 2020 sản lượng thanh toán là 38,33 triệu kWh tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng là  87,3 tỷ đồng).
 • Đến cuối tháng 6/2020 có 51 nhà máy điện đã đóng điện với tổng công suất lắp đặt là 2.559,35 MWp tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và An Giang (tăng 03 NMĐMT so với tháng 5 (NMĐMT Mỹ Sơn 1, Mỹ Sơn 2 và Phước Ninh) tương ứng với tổng công suất 156,1 MWp). Sản lượng điện nhận từ các NMTĐMT trong tháng 05/2020 là 271,07 triệu kWh, chiếm 4,12% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống. Tổng sản lượng điện nhận từ các NMĐMT 05 tháng đầu năm 2020 là 1.370,70 triệu kWh, chiếm 4,32% tổng lũy kế điện nhận toàn hệ thống.
 • Chỉ số tiếp cận điện năng: Trong tháng 6/2020, Tổng công ty đưa vào vận hành hơn 751 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,10 ngày/1 công trình, lũy kế 6 tháng đầu năm toàn Tổng công ty giải quyết và đưa vào vận hành hơn 3.393 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,28 ngày/1 công trình. Cũng trong tháng 6/2020, Tổng công ty đã giải quyết cấp điện cho 32.716/32.716 khách hàng mua điện hạ áp và lũy kế 6 tháng là 166.125/166.125 khách hàng, đạt 100% thời gian theo quy định.
 • Các dịch vụ điện trực tuyến: Lũy kế đến tháng 6/2020, toàn Tổng công ty thực hiện 1.357.650 yêu cầu của khách hàng qua các kênh cung cấp dịch vụ, trong đó số yêu cầu tiếp nhận gián tiếp tại TTCSKH là 1.169.916 yêu cầu. Tỷ lệ cung cấp giao dịch qua các kênh của Trung tâm Chăm sóc khách hàng và qua các Trung tâm hành chính công/Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện đạt 56,35%. Số lượng khách hàng sử dụng App CSKH và Zalo toàn Tổng công ty đạt 704.526 khách hàng. Tỷ lệ khách hàng sử dụng App CSKH của Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Zalo toàn Tổng công ty đạt 8,46%/ Tổng số KH.
 • Thực hiện chương trình hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện: Từ ngày 16-30/4/2020, 21 công ty điện lực thành viên (CTĐL) đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền theo chỉ đạo tại Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho 67.197 khách hàng. Việc thực hiện công tác này làm giảm doanh thu của SPC 251,3 tỷ đồng; Trong tháng 5/2020, các CTĐL tiếp tục thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho 7.876.321 khách hàng, giảm doanh thu 987,5 tỷ đồng; Trong tháng 6/2020, các CTĐL tiếp tục thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho 7.897.577 khách hàng, giảm doanh thu 1.076,1 tỷ đồng. Lũy kế đợt hỗ trợ tính đến hết tháng 6/2020, EVNSPC giảm 2.314,9 tỷ đồng.
 • Công tác đầu tư xây dựng: Lũy kế đến tháng 6/2020, đã khởi công 11 công trình (gồm: Lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí, Lắp máy 2 trạm 110kV Bình Sơn và Lắp Máy 2 trạm 110kV Dầu Giây và Nâng cấp đường dây 110kV Thuận An - Vsip 2 thành 2 mạch và phân pha 2x300mm2; ĐD 110kV NM điện gió Khai Long - trạm 110kV Năm Căn (Đoạn Phú Tân - Ngọc Hiển); ĐD 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú; Trạm 110kV Trà Cú và ĐD 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải tỉnh Trà Vinh); Trạm 110kV Bắc Phú Quốc. Đồng thời, đóng điện 05 công trình (Trạm 110kV Thủ thừa và đường dây đấu nối; Lắp M2 trạm 110kV Ngọc Hiển; Mở rộng ngăn lộ trạm 110kV Tân Uyên tỉnh Bình Dương; ĐD 110kV Ngãi Giao - Cẩm Mỹ).

2. Một số mục tiêu, nhiệm vụ trong tháng 7/2020:

 • Tiếp tục thực hiện Chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tập đoàn về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn Tổng công ty; Phối hợp chặt chẽ địa phương trong công tác phòng chống thiên tai (Nắm rõ tình hình hoạt động của các trạm bơm nước; kế hoạch vận hành các trạm bơm trong đợt xuống giống vụ hè thu ở Đồng bằng sông Cửu Long); Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty.
 • Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống lụt bão. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền và xử lý; Theo dõi, cập nhật thông tin về thời tiết, bão, lũ để tham mưu lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo, điều hành và triển khai ứng phó các cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến lưới điện và các cơ sở vật chất khác trên địa bàn Tổng công ty nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất.
 • Lập kế hoạch, tiến độ, chỉ đạo, kiểm điểm hàng tháng đẩy nhanh tiến độ, đóng điện kịp thời các công trình cải tạo phân pha lưới điện, tăng công suất MBA, ĐTXD nhằm giảm tải trên địa bàn có phụ tải công nghiệp cao tại các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận đảm bảo cung cấp điện và giảm TTĐN. Sử dụng các vật tư công nghệ mới theo chỉ đạo của EVN như sử dụng máy biến áp tổn thất thấp, thử nghiệm sử dụng dây dẫn tổn hao thấp, thực hiện tính toán bù công suất phản kháng tối ưu trên lưới điện.
 • Triển khai các chỉ đạo EVN liên quan công tác KD&DVKH do ảnh hưởng dịch bệnh Covid và thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; Tiếp tục thực hiện Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; Đảm bảo khách hàng có thể thực hiện 100% dịch vụ điện trực tuyến; Phấn đấu điện tử hóa quá trình cung cấp dịch vụ điện, tỷ lệ giao dịch theo phương thức điện tử đạt 50%; Triển khai các hoạt động nâng cao MĐHL của khách hàng./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)

Điện thoại: (028) 38242783 / 38242594

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 -TP. Hồ Chí Minh

Website: https://evnspc.vn 


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...