Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Văn phòng PCST | 15:49 | 31/01/2020

TCBC tháng 01/2020:Tình hình hoạt động SXKD năm 2019; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2020

Tình hình cung cấp điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khá ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, chất lượng điện áp tiếp tục được cải thiện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

a. Sản lượng điện nhận: Tổng sản lượng điện nhận lưới toàn Tỉnh trong năm 2019 đạt 1.531,06 triệu kWh, tăng 7,35% (tương đương 104,77 triệu kWh) so với năm 2018 (1.426,29 triệu kWh). Sản lượng bình quân ngày là 4,33 triệu kWh, công suất lớn nhất là 242,5 MW.

b. Điện thương phẩm cả năm 2019 là 1.427,14 triệu kWh, tăng 9,35% (tương đương 122,08 triệu kWh) so với năm 2018 (1.305,06 triệu kWh) và đạt 101,94% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2019 (1.400 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện năm 2019 thực hiện tốt, đạt 3/3 chỉ số. Năm 2019 thực hiện: tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 282,2/283,74 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,714/1,43 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,768/4,36 lần.

d. Tiết kiệm điện: Thực hiện tiết kiệm điện năm 2019 là 25,31 triệu kWh, đạt 120,4% so với kế hoạch năm 2019 Tổng công ty giao (21,03 triệu kWh), tương đương 1,77% tổng sản lượng điện thương phẩm, cao hơn 0,27% so với kế hoạch Tổng công ty giao (≥ 1,5% sản lượng điện thương phẩm).

e. Tổng số khách hàng quản lý bán điện trực tiếp đến tháng 12/2019 là 375.189 khách hàng, trong đó: Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 344.720 khách hàng (chiếm 91,88%), khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt là 30.469  khách hàng (chiếm 08,12%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

- Công tác Sửa chữa lớn: Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch SCL cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị kế hoạch vốn là 51,65 tỷ đồng. Công ty đã triển khai thực hiện đạt 100% danh mục kế hoạch giao với giá trị giải ngân dự kiến là 49,18 tỷ đồng, đạt 95,22% kế hoạch giao.

 - Công tác Đầu tư xây dựng: Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch ĐTXD cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị kế hoạch vốn là 85,06 tỷ đồng, Công ty triển khai thực hiện đạt 96,72% kế hoạch giao, với giá trị giải ngân là 82,27 tỷ đồng. Trong đó, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xóa hộ câu phụ trên địa bàn Tỉnh với tổng mức đầu tư 09 tỷ đồng, cấp điện cho 1.800 hộ dân.

 

*  Dự kiến kế hoạch một số mục tiêu, nhiệm vụ chính của năm 2020:

1. Điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện): 1.539 triệu kWh.

2. Tiết kiệm điện: ≥ 1,5% sản lượng điện thương phẩm.

3. Giá bán điện bình quân: 1.853,50 đồng/kWh.

4. Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện: Theo lộ trình Tổng công ty giao trong giai đoạn 2016-2020, dự kiến tổn thất điện năng phần phân phối năm 2020 là 4,94%.

5. Suất sự cố:

Stt

Phân loại

Kế hoạch năm 2020 (Suất sự cố lưới điện 110kV)

1

Sự cố thoáng qua

0,168

2

Sự cố kéo dài

0,237

3

Sự cố TBA

0,068

6. Độ tin cậy cung cấp điện:

- Đảm bảo kế hoạch cung cấp điện năm 2020 theo phương thức không điều hòa, tiết giảm điện.

- Đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên địa bàn Tỉnh.

- Thực hiện các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thực hiện đạt kế hoạch Tổng công ty giao.

Dự kiến kế hoạch chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối năm 2020 theo lộ trình Tổng công ty giao như sau:

Liệt kê

Tổng hợp các trường hợp

MAIFI

SAIDI

SAIFI

KH năm 2020

1,43

283,74

4,36

7. Về đầu tư xây dựng: Công ty đã lập kế hoạch và đăng ký vốn ĐTXD năm 2020 gồm 36 công trình với tổng vốn đăng ký là 170,97 tỷ đồng.

8. Sửa chữa lớn: Kế hoạch SCL năm 2020 gồm 08 công trình với tổng vốn đăng ký là 42,32 tỷ đồng.

9. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo chỉ đạo của Tổng công ty. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Công ty.

10. Áp dụng hiệu quả khoa học – công nghệ và công nghệ thông tin trong việc hiện đại hóa lưới điện và trong công tác quản lý.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh Sóc Trăng.

Website: pcsoctrang.evnspc.vn     

Email: soctrangpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...