Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi VP PCST | 15:04 | 18/12/2019

TCBC tháng 12/2019: Tình hình hoạt động SXKD đến tháng 11/2019; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD tháng cuối năm 2019

Tình hình cung cấp điện 11 tháng của năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khá ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, chất lượng điện áp tiếp tục được cải thiện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

a. Sản lượng điện nhận tháng 11/2019 là 124,72 triệu kWh, tăng 0,71% so với cùng kỳ 2018. Lũy kế sản lượng điện nhận 11 tháng/2019 là 1.412,75 triệu kWh, tăng 8,14% so với cùng kỳ năm 2018.

b. Điện thương phẩm tháng 11/2019 đạt 124,25 triệu kWh, tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế điện thương phẩm 11 tháng/2019 đạt 1.315,51 triệu kWh, tăng 10,15% so với cùng kỳ năm 2018.

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 11/2019 thực hiện tốt, đạt 3/3 chỉ số. Trong 11 tháng năm 2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 244,09/283,74 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,69/1,43 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,51/4,36 lần.

d. Tiết kiệm điện: Thực hiện tiết kiệm điện tháng 11/2019 là 2,18 triệu kWh, đạt tỷ lệ 1,76% so với thương phẩm tháng 11/2019. Lũy kế 11 tháng năm 2019 thực hiện là 23,34 triệu kWh, đạt tỷ lệ 1,77% so với tổng thương phẩm 11 tháng năm 2019.

e. Tổng số khách hàng đến tháng 11/2019 là 374.099 khách hàng, trong đó: Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 343.947 khách hàng (chiếm 91,94%); khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt là 30.152 khách hàng (chiếm 8,06%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

- Đối với công tác sửa chữa lớn năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch vốn cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị là 44,40 tỷ đồng để triển khai thực hiện 09 công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đã thi công hoàn tất 04/09 công trình, các công trình còn lại thi công hoàn thành trong tháng 12/2019.

- Đối với công tác đầu tư xây dựng năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch vốn cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị là là 38,75 tỷ đồng để triển khai thực hiện 09 công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đã thi công hoàn tất 03/09 công trình, các công trình còn lại đang thi công.

 

2.  Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính trong tháng cuối năm 2019:

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nguồn lực của Công ty, Công ty đề ra các mục tiêu quan trọng làm định hướng triển khai thực hiện các mảng công tác trong các tháng cuối năm 2019:

- Đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Hoàn thành đúng tiến độ các công trình SCL, ĐTXD năm 2019, đặc biệt là các công trình trọng điểm; các công trình nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, các công trình chống quá tải; các dự án, công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và vốn vay nước ngoài nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện, phát triển phụ tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn Tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động SXKD đưa Công ty phát triển bền vững. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đặc biệt là kế hoạch tăng năng suất lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

* Kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cả năm 2019:

1. Điện thương phẩm cả năm 2019 (đã trừ tiết kiệm điện): 1.400 triệu kWh.

2. Phát triển khách hàng: Dự kiến cả năm 2019, Công ty sẽ phát triển thêm 7.210 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 6.010 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 1.200 khách hàng.

3. Tiết kiệm điện: ≥ 1,5% sản lượng điện thương phẩm.

4. Năng suất lao động:

4.1. Theo sản lượng điện thương phẩm: 1,59 triệu kWh/người.

4.2. Theo khách hàng: 423 khách hàng/người.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh Sóc Trăng.

Website: pcsoctrang.evnspc.vn     

Email: soctrangpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...