Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Văn Phòng PCST | 11:19 | 29/01/2019

TCBC tháng 01/2019: Tình hình sản xuất kinh doanh & hoạt động đầu tư xây dựng năm 2018

I. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017:

  1. Tình hình cung cấp điện:

Năm 2018, Công ty đã thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, vụ mùa, chế biến thủy hải sản, xay xát lúa gạo, nhu cầu sử dụng điện trong các tháng mùa khô và đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị xã hội của địa phương.

2. Điện thương phẩm: Năm 2018, Công ty thực hiện điện thương phẩm là 1.305,06 triệu kWh, tăng 6,92% so với cùng kỳ năm 2017 (1.220,55 triệu kWh), tương ứng tăng 84,52 triệu kWh.

3. Tiết kiệm điện: Thực hiện tiết kiệm điện năm 2018 là 23,36 triệu kWh, đạt tỷ lệ 1,79% so với thương phẩm (1.305,06 triệu kWh), cao hơn 0,29% so với kế hoạch Tổng công ty giao (≥ 1,5% sản lượng điện thương phẩm).

4. Phát triển khách hàng: Trong năm 2018, toàn Công ty phát triển được 4.782 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 3.870 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt là 912 khách hàng.

Tổng số khách hàng đến tháng 12/2018 là 364.005 khách hàng, trong đó: Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 336.915 khách hàng (chiếm 92,56%); khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt là 27.090 khách hàng (chiếm 7,44%).

5. Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:

- Chỉ số tiếp cận điện năng: Công ty tiếp nhận và hoàn tất thủ tục thuộc trách nhiệm ngành Điện với thời gian trung bình ≤ 05 ngày, đạt kế hoạch Tổng công ty giao.

- Thực hiện theo Chỉ thị 989/CT-EVN ngày 28/02/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chỉ thị số 1527/CT-EVN SPC ngày 12/3/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2018, Công ty đã triển khai thực hiện các công tác nhằm nâng cao chất lượng DVKH. Năm 2018, điểm đánh giá mức độ hài lòng Công ty đạt 8,66 điểm, cao hơn kế hoạch Tổng công ty năm 2018 (8,58 điểm) là 0,08 điểm.

6. Công tác sáng kiến:

Năm 2018, Công ty đã được công nhận 07 sáng kiến, cụ thể: Công ty đã được Tổng công ty công nhận 04 giải pháp cấp Tổng công ty; 02 giải pháp sáng kiến cấp tỉnh Sóc Trăng; 01 giải pháp sáng kiến cấp Bộ Công Thương, cụ thể:

 -  Giải pháp sáng kiến cấp Bộ Công Thương: “Mô hình tiết kiệm trong nuôi tôm”

 -  Giải pháp sáng kiến cấp Tỉnh:

+ "Các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”

+ “Mô hình tiết kiệm trong nuôi tôm”

   -  04 giải pháp cấp Tổng công ty:

 + “Thiết kế bộ giá đỡ định vị đà composite để đỡ 03 DS 1 pha”;

 + “Cải tiến, nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo tay nghề cho cán bộ, công nhân viên”;

 + “Mô hình nối đất vỏ động cơ điện phục vụ tuyên truyền an toàn điện”;

 + “Thiết kế, gia công lắp đặt bộ DS tận dụng vật tư thu hồi từ trạm 110kV”.

7. Kết quả tiêu biểu các mặt hoạt động của cơ sở Đảng và các đoàn thể:

Năm 2018 đơn vị đã đạt được các thành tích :

Cấp Tỉnh:

+ Giải nhất toàn Đoàn Liên hoan “Tiếng hát thanh niên” tỉnh Sóc Trăng.

Cấp Tổng công ty:

+ Giải nhì Hội thi “Phụ nữ EVN SPC: Công việc - Cuộc sống” năm 2018.

+ Giải khuyến khích Hội thi “Cán bộ- Kỹ sư an toàn giỏi” EVN SPC năm 2018.

8. Công tác cải tạo, phát triển lưới điện:

Năm 2018, Công ty Điện lực Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án cải tạo, phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với tổng mức đầu tư 216,36 tỷ đồng. Trong đó:

7.1. Sửa chữa lớn: Năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch SCL cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị kế hoạch vốn là 50,08 tỷ đồng. Công ty đã triển khai thực hiện đạt 100% danh mục kế hoạch giao.

7.2. Đầu tư xây dựng: Năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch ĐTXD cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị kế hoạch vốn là 89,29 tỷ đồng, với khối lượng đầu tư: 76,53 km đường dây trung thế; 111,50 km đường dây hạ thế; dung lượng trạm tăng thêm là 14,20 MVA.

Trong đó bao gồm Dự án xóa hộ câu phụ trên địa bàn Tỉnh với tổng mức đầu tư 6,04 tỷ đồng, cấp điện cho 2.413 hộ dân.

Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn đã góp phần củng cố lưới điện, nâng cao chất lượng điện áp, giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, cung ứng điện ổn định, kịp thời, liên tục cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

7.3. Các dự án:

Song song với công tác cải tạo, phát triển lưới điện từ nguồn vốn Sửa chữa lớn – Đầu tư xây dựng, trong năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã triển khai thực hiện các công trình trạm và đường dây 110kV trên địa bàn Tỉnh với tổng mức đầu tư là 76,99 tỷ đồng, tiêu biểu như:

- Xây dựng trạm 110kV Mỹ Xuyên và đường dây đấu nối với tổng mức đầu tư 53,3 tỷ đồng.

- Lắp MBA T2-25MVA TBA 110kV Đại Ngãi với tổng mức đầu tư 23,69 tỷ đồng.

II. Nhiệm vụ công tác năm 2019:

Chủ đề cho năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, với mục đích đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối, thị trường điện nhằm đảm bảo hoạt động SXKD có lợi nhuận.

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nguồn lực của Công ty, Công ty đề ra các mục tiêu quan trọng làm định hướng triển khai thực hiện các mảng công tác trong năm 2019:

- Đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Hoàn thành đúng tiến độ các công trình SCL, ĐTXD năm 2019, đặc biệt là các công trình trọng điểm; các công trình nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, các công trình chống quá tải; các dự án, công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và vốn vay nước ngoài nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện, phát triển phụ tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn Tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động SXKD đưa Công ty phát triển bền vững. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đặc biệt là kế hoạch tăng năng suất lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

* Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019:

1. Điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện): 1.391 triệu kWh.

2. Phát triển khách hàng: Dự kiến năm 2019, Công ty sẽ phát triển thêm 7.210 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 6.010 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 1.200 khách hàng.

3. Tiết kiệm điện: 1,5% sản lượng điện thương phẩm.

4. Sửa chữa lớn: Kế hoạch SCL năm 2019 gồm 04 công trình với tổng vốn đăng ký là 44,33 tỷ đồng.

5. Đầu tư xây dựng: Công ty đã lập kế hoạch và đăng ký vốn ĐTXD năm 2019 gồm 31 công trình với tổng vốn đăng ký là 103,05 tỷ đồng.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh Sóc Trăng.

Website: pcsoctrang.evnspc.vn             Email: soctrangpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...