Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi PCST | 13:43 | 26/01/2018

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh & hoạt động đầu tư xây dựng năm 2017

I. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017:

1. Công tác sản xuất kinh doanh, cung ứng điện:

Năm 2017, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, vụ mùa, chế biến thủy hải sản, xay xát lúa gạo, nhu cầu sử dụng điện trong các tháng mùa khô và đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị xã hội của địa phương.

a. Sản lượng điện nhận năm 2017 là 1.295,70 triệu kWh, tăng 11,26% (tương đương 131,10 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2016 (1.164,60 triệu kWh).

Sản lượng điện nhận ngày cao nhất đạt 4,09 triệu kWh, công suất cao nhất đạt 210,70 MW, sản lượng bình quân ngày là 3,55 triệu kWh/ngày.

b. Thương phẩm  năm 2017, thực hiện đạt 1.220,55 triệu kWh, tăng 11,77% so với năm 2016 (1.091,98 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện năm 2017 thực hiện tốt, đạt 9/9 chỉ số. Trong năm 2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 555,5/1.042 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,007/0,44 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 3,446/3,91 lần.

d. Tiết kiệm điện: Năm 2017, thực hiện tiết kiệm được 21,48 triệu kWh, tương đương 1,76% so với tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2017 (1.220,55 triệu kWh) và cao hơn 0,26% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (≥ 1,5% sản lượng điện thương phẩm).

e. Phát triển khách hàng: Trong năm 2017 đã phát triển thêm 18.775 khách hàng, tốc độ tăng trưởng là 5,51%. Tổng số khách hàng hiện có là 359.223 khách hàng, trong đó gồm 333.048 khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt (92,71%) và 26.178 khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt (7,29%).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

- Đối với công tác sửa chữa lớn năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch vốn cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị là 30,902 tỷ đồng để triển khai thực hiện 27 công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đến nay, đã triển khai thực hiện thi công hoàn thành đạt 100% khối lượng.

- Đối với công tác đầu tư xây dựng năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch vốn cho Công ty Điện lực Sóc Trăng với tổng giá trị là 129,34 tỷ đồng để triển khai thực hiện 37 công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đến nay, đã triển khai thực hiện thi công hoàn thành 100% khối lượng 33 công trình. Còn lại 04 công trình đang thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện trong Quý I năm 2018.

II. Nhiệm vụ công tác năm 2018:

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

- Công tác đầu tư xây dựng: Triển khai thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng năm 2018.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh Sóc Trăng.

Website: pcsoctrang.evnspc.vn                     Email: soctrangpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...