Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và phát triển NNL

Đăng bởi Nguồn tin: Đỗ Xuân Thưởng - Ban CNTT EVN SPC | 08:16 | 19/12/2017

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng

Phần mềm Quản lý cáp quang và kênh truyền (Optical fiber Transmission Management information Software - OTMS) đưa vào vận hành từ tháng 4 năm 2017, tạo bước đột phá trong công tác quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng (VTDR), giúp Tổng công ty Điện lực miền Nam thiết lập cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về toàn bộ hệ thống mạng cáp quang trên địa bàn quản lý, chuẩn hoá toàn bộ vị trí của các phần tử trên lưới qua toạ độ GPS.

Các phân hệ chính của phần mềm:

Phân hệ sơ đồ đơn tuyến, xem sửa sơ đồ đơn tuyến: Vẽ và cập nhật sơ đồ kết nối các tuyến cáp quang dạng đơn tuyến, các đấu nối chi tiết của hộp nối, hộp phân phối, hiển thị và cập nhật thông tin các tuyến cáp quang: tên tuyến cáp, loại cáp, chiều đài, số sợi.

Giao diện phần mềm OTMS

Phân hệ quản lý kênh truyền: Tự động dò tìm và vẽ sơ đồ kết nối logic của các thiết bị truyền dẫn đang vận hành, xem lưu lượng hiện tại của các port đang kết nối trên thiết bị, cập nhật và thay đổi các thông tin như tên thiết bị, tên kênh truyền và kết xuất mẫu báo cáo sự cố của thiết bị.

Phân hệ bản đồ số: vẽ và hiển thị các tuyến cáp quang theo dạng bản đồ GIS, xem và cập nhật tọa độ GPS cho các phòng thiết bị, hộp nối.

Phần mềm được sử dụng 03 cấp từ cấp chỉ đạo, điều hành tại Tổng công ty, cấp điều hành, vận hành tại Công ty Điện lực/Công ty LĐCTMN và cấp vận hành, xử lý sự cố trực tiếp hiện trường tại  Công ty Điện lực/ Điện lực/CNĐ Cao thế.

Phần mềm OTMS cung cấp bức tranh vừa tổng thề, vừa chi tiết về hạ tầng VTDR trong toàn Tổng công ty, nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý vận hành, giám sát xử lý sự cố mạng cáp quang nhanh chóng chính xác, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động theo yêu cầu của Tập đoàn.


TIN LIÊN QUAN

(07:44 - 25/01/2021)

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt...

(13:14 - 25/08/2020)

PHẦN MỀM “SỔ ĐỊA CHỈ CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHUNG” TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG

Nhận thấy phần mềm "Sổ địa chỉ các phần mềm dùng chung" khá bổ ích cho người dùng trong...

(07:17 - 10/08/2020)

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được...

(07:44 - 08/07/2020)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và...

(14:05 - 11/12/2019)

EVNSPC đào tạo triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử

Để sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử theo đúng lộ trình đã được...

(07:46 - 26/02/2019)

EVN SPC Đào tạo công nghệ thông tin

Ngày 25/02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin...