Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và phát triển NNL

Đăng bởi Nguồn tin: EVNSPC | 07:29 | 23/11/2017

EVN SPC tổ chức Hội thảo về An toàn thông tin

Ngày 17/11/2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức Hội thảo An ninh mạng – IT & OT cho đại diện 21 Công ty Điện lực, Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Nam và Công ty Lưới điện cao thế miền Nam.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giới thiệu các mô hình kiến trúc chuẩn, các tiêu chuẩn về an toàn thông tin trên thế giới.

Ông Trần Hữu Minh – Trưởng Ban Công nghệ thông tin EVN SPC phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo có 04 nội dung gồm: Kiến trúc an ninh mạng; bảo mật và tuân thủ với IBM; giải pháp bảo mật IBM; tái cấu trúc bảo mật với nền tảng ảo hóa mạng

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích và chia sẻ kiến trúc an ninh mạng chuẩn cần có của một doanh nghiệp, vai trò cũng như mức độ quan trọng của từng thành phần; những vấn đề về cơ chế chính sách, luật lệ liên quan đến an toàn thông tin cần phải được tuân thủ; đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống SCADA mà cụ thể là đảm bảo an toàn cho việc đọc tín hiệu và điều khiển xa cho các recloser; định hướng đầu tư hạ tầng an toàn thông tin trên nền tảng ảo hóa mạng. Đây là những thông tin rất hữu ích cho đội ngũ làm công tác an toàn thông tin trong toàn Tổng công ty.


TIN LIÊN QUAN

(07:44 - 25/01/2021)

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt...

(13:14 - 25/08/2020)

PHẦN MỀM “SỔ ĐỊA CHỈ CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHUNG” TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG

Nhận thấy phần mềm "Sổ địa chỉ các phần mềm dùng chung" khá bổ ích cho người dùng trong...

(07:17 - 10/08/2020)

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được...

(07:44 - 08/07/2020)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và...

(14:05 - 11/12/2019)

EVNSPC đào tạo triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử

Để sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử theo đúng lộ trình đã được...

(07:46 - 26/02/2019)

EVN SPC Đào tạo công nghệ thông tin

Ngày 25/02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin...