Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và phát triển NNL

Đăng bởi Nguồn tin: Nguyễn Tấn Hòa – Ban CNTT EVN SPC | 08:51 | 28/09/2017

Nâng cấp phần mềm quản lý an toàn lao động

Phần mềm được áp dụng tại Tổng công ty từ ngày 01/11/2012 và các dữ liệu được cập nhật trong báo cáo của phần mềm được xem là số liệu chính thức của đơn vị, cơ sở để Tổng công ty, Đơn vị làm cơ sở truy xuất khi cần thiết. Đây là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất của Tổng công ty về mặt an toàn và bảo hộ lao động.


Trong quá trình sử dụng phần mềm Quản lý kỹ thuật an toàn, đến nay Tổng công ty nhận thấy một số nội dung không còn phù hợp với các yêu cầu, quy định hiện hành trong công tác an toàn do Tập đoàn và Tổng công ty quy định. Cũng như một số chức năng chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu trong công việc tại đơn vị. Năm 2017 Tổng công ty đã giao cho Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Nam (SPC IT) xây dựng nâng cấp, bổ sung các hạng mục trong các phân hệ: PCCC, ATVSLĐ, Lịch công tác tuần,..v.v..

Giao diện phần mềm quản lý an toàn lao động

Ở phiên bản nâng cấp này một số các chức năng bổ sung

Phiên bản nâng cấp phần mềm đã đáp ứng các mục tiêu sau cho các Ban chức năng, Văn phòng Tổng công ty và các Đơn vị thành viên, giúp người dùng thao tác dễ dàng, thuận tiện, chính xác, đảm bảo quản lý công tác an toàn và báo cáo đúng theo quy định của Tổng công ty./.

Công tác bảo hộ lao động là một công việc rất quan trọng trong các công ty, xí nghiệp vì ngoài việc đảm bảo an toàn cho người lao động nó còn góp phần tăng hiệu suất, tạo ra nhiều giá trị thặng dư cho doanh nghiệp. Công tác còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chăm lo giữ gìn sức khỏe cho người lao động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KTAT&BHLĐ là điều rất cần thiết nhằm nâng cao năng lực quản lý, thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, đồng thời giúp cho việc báo cáo, thống kê trong công tác KTAT & BHLĐ được nhanh, gọn, chính xác.

Phần mềm xây dựng trên nền tảng web có 7 chức năng sau:

  1. Quản lý an toàn lao động
  2. Quản lý công tác phòng chống cháy nổ (PT)
  3. Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp
  4. Quản lý công tác phòng chống lụt bão (LB)
  5. Quản lý các vị trí nguy hiểm (NH)
  6. Quản lý công tác khen thưởng
  7. Quản lý qui trình, qui định

 
TIN LIÊN QUAN

(07:44 - 25/01/2021)

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt...

(13:14 - 25/08/2020)

PHẦN MỀM “SỔ ĐỊA CHỈ CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHUNG” TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG

Nhận thấy phần mềm "Sổ địa chỉ các phần mềm dùng chung" khá bổ ích cho người dùng trong...

(07:17 - 10/08/2020)

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được...

(07:44 - 08/07/2020)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và...

(14:05 - 11/12/2019)

EVNSPC đào tạo triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử

Để sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử theo đúng lộ trình đã được...

(07:46 - 26/02/2019)

EVN SPC Đào tạo công nghệ thông tin

Ngày 25/02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin...