Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Văn phòng PCST | 09:54 | 30/06/2017

TCBC tháng 6/2017: Tình hình sản xuất kinh doanh & hoạt động đầu tư xây dựng 05 tháng đầu năm 2017

A- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2017:

Cùng với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế của Tỉnh nhà, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng lên với yêu cầu chất lượng ngày một tốt hơn, Công ty Điện lực Sóc Trăng luôn xem việc cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt hàng ngày của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty.

Phát huy thành quả đạt được của năm 2016, năm 2017, Công ty Điện lực Sóc Trăng quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch của Tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, đảm bảo cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Tỉnh, trong 05 tháng đầu năm Công ty Điện lực Sóc Trăng đã đạt được các kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

I- TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN, KẾT QUẢ SXKD 05 THÁNG/2017:

1. Công tác cung cấp điện:

Trong 05 tháng đầu năm 2017, Công ty đã thực hiện tốt công tác cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không có sự cố mất điện diện rộng, chất lượng điện áp tiếp tục được cải thiện ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu điện phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, vụ mùa, chế biến thủy hải sản, xay xát lúa gạo, nhu cầu sử dụng điện trong các tháng mùa khô và đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị xã hội của địa phương.

1.a. Sản lượng điện nhận 05 tháng đầu năm 2017 đạt 505,41 triệu kWh, tăng 9,1% (tăng 42,14 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2016 (463,27 triệu kWh).

Sản lượng bình quân/ ngày đạt 3,74 triệu kWh, sản lượng ngày cao nhất đạt 4,09 triệu kWh và Pmax đạt 200,8 MW, tăng 34 MW so với cùng kỳ năm 2016; Pmin đạt 127,5 MW, tăng 24 MW so với cùng kỳ năm 2016.

1.b. Điện thương phẩm 05 tháng đầu năm 2017 đạt 455,77 triệu kWh, tăng 6,94% so với cùng kỳ năm 2016 (426,20 triệu kWh), tương ứng tăng 29,57 triệu kWh; So với kế hoạch cả năm 2017 (1.220 triệu kWh) thì  thực hiện 05 tháng đã đạt 37,36% kế hoạch năm.

2. Công tác tiết kiệm điện:

Trong 05 tháng đầu năm 2017, sản lượng điện tiết kiệm đạt 8,25 triệu kWh, tương đương đạt 45,08% kế hoạch cả năm 2017 (Tổng công ty giao kế hoạch cả năm là 18,3 triệu kWh).

3. Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện (TTĐN):

Trong 05 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ điện dùng phân phối điện là 9,57%, cao hơn 1,69% so với cùng kỳ năm 2016 (7,88%); và cao hơn kế hoạch giao năm 2017 (6,02%) là 3,55%.

4. Giá bán điện bình quân:

Trong 05 tháng đầu năm 2017, giá bán điện bình quân đạt 1.657,12 đ/kWh, thấp hơn 9,18 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2016 (1.666,30 đ/kWh); và thấp hơn 11,78 đ/kWh so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2017 (1.668,9 đ/kWh).

5. Doanh thu và thu tiền điện:

Doanh thu tiền điện 05 tháng đầu năm 2017 đạt 755,263 tỷ đồng, tăng 6,35% so với cùng kỳ năm 2016 (tương ứng tăng 45,089 tỷ đồng).

6. Tổng số khách hàng quản lý bán điện:

Tổng số khách hàng đến tháng 5/2017 là 345.261 khách hàng. Trong đó: khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt: 322.282 khách hàng (chiếm 93,34%), khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt: 22.979 khách hàng (chiếm 6,66%).

7. Nộp ngân sách: Trong 05 tháng đầu năm 2017, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 4,33 tỷ đồng.

 

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN:

Công ty đã thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng công ty về thực hiện công tác đầu tư xây dựng, góp phần củng cố lưới điện, nâng cao chất lượng điện áp, giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, cung ứng điện ổn định, kịp thời, liên tục cho khách hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội trên toàn Tỉnh.

Trong  năm 2017, Công ty Điện lực Sóc Trăng đang triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn với tổng mức đầu tư là 661,243 tỷ đồng, tiêu biểu như:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực TP, TX, Thị trấn tỉnh Sóc Trăng vay vốn KfW (giai đoạn 3): Tổng mức đầu tư: 156,38 tỷ đồng;

- Chương trình hỗ trợ chính sách cải cách ngành Điện giai đoạn 4 vay vốn ODA (DPL4): Tổng mức đầu tư 73,68 tỷ đồng;

- Dự án xóa hộ câu phụ có suất đầu tư dưới 03 triệu đồng/hộ: Tổng mức đầu tư 7,62 tỷ đồng, cấp điện cho 2.595 hộ;

- Công trình xây dựng trạm 110kV Cù Lao Dung với tổng mức đầu tư 123,97 tỷ đồng: đã hoàn tất, đóng điện vận hành ngày 14/6/2017;

- Xây dựng trạm 110kV Mỹ Xuyên với tổng mức đầu tư 53,3 tỷ đồng;

- Xây dựng trạm 110kV Kế Sách với tổng mức đầu tư 138,132 tỷ đồng.

- Xây dựng đường dây trung thế 22kV dọc theo tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng, với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, khối lượng đầu tư là 19,9 km đường dây trung thế 3 pha (ĐDTT 03 pha 22kV dọc theo Quốc lộ Nam Sông Hậu từ cầu Cái Trâm đến Trà Ếch, kết mối mạch vòng tuyến 471 ST; từ cầu Cái Côn đến cầu Cái Trâm, kết mối mạch vòng tuyến 473PH, 474CT) đã hoàn tất, đóng điện ngày 19/5/2017.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Công ty Điện lực Sóc Trăng tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn với tổng mức đầu tư 83,161 tỷ đồng, bao gồm 22 công trình sửa chữa lớn (tương ứng 29,059 tỷ đồng) và 28 công trình đầu tư xây dựng (tương ứng 54,102 tỷ đồng).

III- CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG:

    Phát huy hiệu quả công tác truyền thông năm 2016, trong 05 tháng đầu năm 2017 Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phối hợp tốt và đồng thời cũng đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan Truyền thông, Báo chí, đặc biệt là các cơ quan Báo, Đài tại địa phương, các anh chị phóng viên Báo đài Trung ương đang công tác tại địa phương. Nhờ đó Công ty Điện lực Sóc Trăng đã thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền các nội dung liên quan lĩnh vực phục vụ điện, cung cấp điện, công tác dịch vụ khách hàng, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công tác phối hợp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, an toàn điện trong dân …

Đặc biệt trong 05 tháng đầu năm 2017, với nội dung trọng tâm là phối hợp tuyên truyền an toàn điện trong dân, Công ty đã và đang triển khai nhiều chương trình tuyên truyền về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất, nhất là an toàn điện các khu vực nuôi tôm, qua phối hợp với truyền thông, báo chí, các tổ chức đoàn thể tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, truyền đạt đến người dân vùng nông thôn những thông tin, kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, nhằm giảm tối đa các trường hợp tai nạn điện trong dân. Đặc biệt, ngày 14/6/2017 vừa qua, Công ty ĐLST đã phối hợp Sở Công Thương tổ chức Lễ phát động “Sử dụng điện an toàn, phòng ngừa cháy nổ và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp” với sự tham gia của hơn 1.200 đại biểu thuộc các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng, các sở, ban ngành đoàn thể trong Tỉnh.

 Bên cạnh đó, để hỗ trợ các hộ nuôi tôm nâng cao hiệu quả sản xuất qua việc giảm chi phí sử dụng điện, Công ty cũng đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền giải pháp tiết kiệm điện theo chương trình đề án “Hỗ trợ Tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm khu vực ĐBSCL và một số tỉnh Nam Bộ giai đoạn 2016-2018” đang được Tổng công ty Điện lực miền Nam chọn triển khai thí điểm tại Sóc Trăng.

Với mục tiêu thể hiện trách nhiệm của ngành điện với khách hàng, nâng cao uy tín của Ngành Điện, chương trình đề án tuyên truyền giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi trồng thủy sản nhằm giảm bớt nhu cầu về cung cấp điện, giảm sản lượng điện tiêu thụ cho nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí về điện, tăng lợi nhuận.

Từ đầu năm 2017 khi bắt đầu giới thiệu, quảng bá chương trình, để các hộ nuôi tôm có thể tham quan, tận mắt nhìn thấy mô hình vận hành như thế nào, Công ty ĐLST đã thuê 01 vuông tôm để làm mô hình thực nghiệm giả định cho 03 giải pháp tiết kiệm điện, được lắp đặt tại phường Khánh Hòa, TXVC. Trong thời gian qua đã có nhiều hộ nuôi tôm trong Tỉnh đến tham quan, tìm hiểu và đăng ký tham gia chương trình.

 Giai đoạn 1 đã có 158 hộ tham gia chương trình, với tổng diện tích 167 ha, Tổng chi phí ngành Điện đầu tư hỗ trợ cho các khách hàng tham gia chương trình là khoảng 714 trđ; Tiếp tục mở rộng GĐ 2 với tổng chi phí khoảng 1,4 tỷ đồng. Qua tính toán kết quả thực tế từ mô hình giả định thì hộ nuôi tôm sẽ tiết kiệm được khoảng 12-13% chi phí  khi sử dụng mô hình này, cụ thể gồm các giải pháp:

+ Giải pháp dùng gối đỡ con lăn thay cho gối đỡ chữ U: Đã tiết kiệm gần 12% điện năng so với giải pháp cũ dùng gối đỡ chữ U.

+ Giải pháp tạo đồng trục cho trục quay dàn quạt nước: Đã tiết kiệm gần 13% điện năng so với giải pháp cũ (không đồng trục)

+ Hiện nay đang tiếp tục triển khai thêm mô hình thực nghiệm đối với giải pháp sử dụng bộ giảm tốc (thay cho truyền động dây cu-roa).

 Trong công tác tiếp nhận và xử lý thông tin: Công ty Điện lực Sóc Trăng cũng như các Điện lực trực thuộc đã phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông tại địa phương để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ảnh của khách hàng, của nhân dân thông qua các cơ quan Báo, Đài về các nội dung có liên quan đến hoạt động phục vụ điện, cung cấp điện. Ngay khi nhận được thông tin, Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức ngay việc kiểm tra xác minh nội dung sự việc, khắc phục ngay những tồn tại (nếu có), và có văn bản phúc đáp kết quả đến cơ quan Báo, Đài kịp thời, đầy đủ, trung thực đúng thời gian, đúng Qui chế phát ngôn. Trong 05 tháng đầu năm, Công ty đã tiếp nhận và giải quyết 05 trường hợp người dân phản ảnh qua các cơ quan truyền thông về tình hình cung cấp điện.

  Trong quá trình triển khai các dự án, công trình điện: Công ty Điện lực Sóc Trăng cũng đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan thông tấn báo chí (Báo, Đài địa phương, các tạp chí trong ngành và ngoài ngành…) phối hợp đưa tin, tuyên truyền từ giai đoạn mới triển khai cho đến khi dự án hoàn thành, đóng điện, đưa vào sử dụng, thông qua phương tiện truyền thông, đã nêu bật được hiệu quả các dự án công trình cấp điện, đó là yếu tố quan trọng nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Điện có được sự đồng thuận hỗ trợ từ phía nhân dân, góp phần hoàn thành đúng tiến độ các dự án.

  Để ngày càng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tuyên truyền sâu rộng đến người dân, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, năm 2017 Công ty Điện lực Sóc Trăng tiếp tục phối hợp với Đài PTTH Sóc Trăng thực hiện Chương trình “Điện và Đời sống”, phát sóng định kỳ mỗi tháng 01 chuyên đề; Phối hợp với Báo Sóc Trăng hàng tháng thực hiện chuyên trang an toàn điện, tiết kiệm điện;

Phối hợp với Báo Đài đưa tin liên quan đến công tác cung cấp điện, an toàn điện, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện thông dụng… Công ty triển khai đến các Điện lực phối hợp với các Đài truyền thanh các huyện, thị để tuyên truyền trên kênh loa truyền thanh đến tận các xã ấp … nhằm chuyển tải đến cô bác vùng nông thôn các kiến thức cơ bản nhất trong sử dụng điện, giúp người dân hiểu và áp dụng các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, để hạn chế, giảm thiểu tai nạn điện trong dân.

Công tác xã hội:

 Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ điện, cung cấp điện, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã luôn đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội. Hàng năm Công ty đều trích từ nguồn Quỹ Phúc lợi của đơn vị để chi cho các hoạt động từ thiện xã hội, như là: hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tình thương, chăm lo quà Tết hộ nghèo, tết Trung thu, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ Quỹ khuyến học, hỗ trợ Hội Người mù, Hội người cao tuổi, tổ chức khám chữa bệnh từ thiện, thực hiện các công trình thắp sáng đường quê …

Các công tác xã hội từ thiện trong 05 tháng đầu năm 2017 gồm:

- Tặng quà hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; Tặng quà thiếu nhi nghèo, hỗ trợ quỹ học bổng thiếu nhi và học sinh nghèo nhân tháng hành động vì trẻ em (tổng số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng);

- Đóng góp hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo Tỉnh Sóc Trăng (tổng số tiền hỗ trợ là 49,2 triệu đồng);

- Tặng tập học sinh 25.000 quyển (tương ứng 110 triệu đồng);

- Đặc biệt trong năm 2017, để tiếp tục hỗ trợ địa phương thực hiện chăm lo nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ gia đình chính sách, gia đình có công tại địa phương, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tham mưu đến Tổng Công ty Điện lực miền Nam tiếp tục hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa tình thương ở các huyện trong Tỉnh, với tổng chi phí là 500 triệu đồng (Năm 2016 Tổng công ty ĐLMN cũng đã hỗ trợ 10 căn tương ứng 500 triệu đồng; Công ty Điện lực Sóc Trăng hỗ trợ 03 căn, tương ứng 100 triệu đồng). Đây là một hoạt động mang ý nghĩa tri ân của ngành Điện được thực hiện hàng năm.

 

B. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC SXKD ĐẾN CUỐI NĂM 2017:

I. MỤC TIÊU:

Mục tiêu 1: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Sóc Trăng.

Mục tiêu 2: Hoàn thành đúng tiến độ các công trình SCL, ĐTXD năm 2017, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các công trình nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện; Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đặc biệt là kế hoạch lợi nhuận; Nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên;

Mục tiêu 3: Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường quản trị tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, duy trì tài chính minh bạch… Ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động SXKD đưa Công ty phát triển bền vững. tăng cường quản trị tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, duy trì tài chính minh bạch.

 

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2017:

1.  Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

2.  Điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện): Thực hiện đạt 1.220 triệu kWh, tăng 128,02 triệu kWh, tương đương tăng 11,72% so với thực hiện năm 2016 (1.091,98 triệu kWh).

3.  Tiết kiệm điện: 1,5% sản lượng điện thương phẩm Tổng công ty giao, tương đương 18,30 triệu kWh.

4.  Tỷ lệ điện dùng phân phối (TTĐN): 6,0%, giảm 0,12% so với thực hiện năm 2016 (6,12%).

5.  Giá bán điện bình quân: Thực hiện đạt 1.668,9 đồng/kWh.

6.  Tăng năng suất lao động: Thực hiện đạt 1.470.000 kWh/người/năm, tăng 12,41% so với thực hiện năm 2016 (1.307.760 kWh/người/năm).

7.  Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:

- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2017: Gồm 22 công trình với tổng vốn đầu tư là 29,059 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017: Gồm 28 công trình với tổng vốn đầu tư là 54,102 tỷ đồng.

8.  Thực hiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty giao.

9.  Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ quản l‎ý và trình độ nghiệp vụ của nhân viên trong toàn Công ty. Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

10.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mới vào các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

III- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG NĂM 2017:

  Phát huy hiệu quả đạt được trong các tháng cuối năm 2017 Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí để thực hiện công tác tuyên truyền, cụ thể:

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền Thông, các cơ quan Thông tấn báo chí, Đài PTTH Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng, các cơ quan Báo Đài Trung ương hoạt động trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng để triển khai kế hoạch tuyên truyền về công tác phục vụ điện, cung cấp điện, các dự án cung cấp điện triển khai trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng.

- Đẩy mạnh mạng lưới trao đổi thông tin tại các Điện lực huyện, thị xã, thành phố với các cơ quan báo đài tại địa phương, thường xuyên theo dõi để tiếp nhận các ý kiến phản ảnh về vấn đề cung cấp điện, công tác dịch vụ khách hàng … để ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm,hiệu quả, với trọng tâm là tuyên truyền an toàn điện trong dân.

- Tuyên truyền, phổ biến về công tác cung cấp điện, dịch vụ khách hàng, chương trình Tri ân khách hàng năm 2017.

- Theo dõi và cập nhật các thông tin liên quan đến ngành Điện, công tác phục vụ điện trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền thông tin trên Website Công ty.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, Báo Đài để kịp thời nắm bắt các thông tin, các ý kiến phản ảnh về tình hình phục vụ điện, cung cấp điện, chất lượng điện, các nơi có nhu cầu bức xúc về điện, thái độ giao tiếp, phục vụ của nhân viên ngành Điện... để kịp thời khắc phục, điều chỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác Dịch vụ khách hàng: Những hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch khách hàng, chương trình thông tin dịch vụ khách hàng qua Website, tin nhắn SMS, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nội dung thông báo người dùng điện cần biết qua hệ thống loa truyền thanh tại các xã ấp, nhất là vùng nông thôn.

- Tổ chức gặp mặt, trao đổi với các cơ quan Thông tấn, Báo chí (định kỳ và đột xuất) để báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Thực hiện Thông cáo báo chí định kỳ theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐLMN.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993 686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh Sóc Trăng.

Website: pcsoctrang.evnspc.vn                     Email: soctrangpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...