Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi PCST | 11:08 | 26/12/2016

TCBC: PC Sóc Trăng tình hình SXKD và hoạt động Đầu tư xây dựng tháng 12/2016

I. Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

Công ty Điện lực Sóc Trăng đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng, không ngừng cải thiện chất lượng điện áp, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

a. Tổng sản lượng điện nhận lưới toàn tỉnh trong năm 2016 ước đạt 1.164,70 triệu kWh, tăng 11,26% so với cùng kỳ năm 2015 (1.046,81 triệu kWh). Ước sản lượng bình quân ngày là: 3,19 triệu kWh/ngày. Ước sản lượng ngày lớn nhất là: 3,73 triệu kWh/ngày. Công suất lớn nhất là: 194,6 MW.

b. Điện thương phẩm năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ước thực hiện là 1.090 triệu kWh, tăng 11,75% so với thực hiện năm 2015.

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2016 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.300 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,820 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 5,130 lần/khách hàng.

d. Tiết kiệm điện: Năm 2016, Công ty Điện lực Sóc Trăng ước thực hiện tiết kiệm đạt 29,25 triệu kWh, đạt 132,65% kế hoạch giao (22,05 triệu kWh).

e. Tổng số khách hàng tính đến hết năm 2016 là 340.126 khách hàng, trong đó có: 318.916 khách hàng ASSH (chiếm 93,76%) và 21.210 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 6,24%). Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng: Khu vực thành phố, thị trấn, thị xã trung bình là 03 ngày; khách hàng khu vực nông thôn là 05 ngày; khách hàng ngoài sinh hoạt là 07 ngày. Đối với khách hàng mua điện trung áp: Trong 12 tháng năm 2016, đã giải quyết 94/94 yêu cầu cấp điện với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện trung bình là 5,7/10 ngày làm việc..

 

 II. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Năm 2016, Công ty Điện lực Sóc Trăng ước thực hiện đạt trên 95% kế hoạch giao (kế hoạch: 172,916 tỷ đồng).

- Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 3: Tổng mức đầu tư: 100,1 tỷ đồng. Khối lượng đầu tư: Xây dựng mới và cải tạo 74,45km ĐDTT; 217,14km ĐDHT; lắp mới 120 TBA; cấp điện cho 8.575 hộ dân. Hiện nay, đã thi công đạt 100% khối lượng.

- Dự án thành phần Lưới điện phân phối phục vụ nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng thuộc dự án DPL3, có tổng vốn đầu tư 187,5 tỷ đồng. Khối lượng đầu tư: Xây dựng mới và cải tạo 144km ĐDTT; 471,7km ĐDHT; 340 trạm biến áp/33.120kVA; hiện đã hoàn thành 100% khối lượng theo thực tế.

- Dự án câu phụ có chi phí thấp (dưới 2 triệu đồng/hộ): Trong năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam phân bổ 8,92 tỷ đồng để thực hiện tách các hộ sử dụng điện qua hình thức câu phụ với chi phí thực hiện bình quân từ 02 triệu đồng/hộ trở xuống cho 4.461 hộ dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Văn bản số 7199/EVN SPC-KD ngày 05/9/2016). Hiện nay, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã triển khai thực hiện hoàn tất.

- Trạm 110kV Cù Lao Dung và đường dây Trần Đề - Cù Lao Dung: Tổng mức đầu tư 123,97 tỷ đồng, đã có lệnh khởi công số 25/LKC-AĐLMN và 26/LKC-AĐLMN ngày 26/8/2016: Xây dựng và lắp đặt VTTB công trình Trạm 110kV Cù Lao Dung và  Đường dây 110kV Trần Đề - Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 31/8/2016. Dự kiến tiến độ thi công: TBA 110kV Cù Lao Dung: 120 ngày, đường dây Trần Đề - Cù Lao Dung: 150 ngày, hoàn tất vào tháng 02/2017.

- Cải tạo trạm biến áp 110kV Sóc Trăng: Tổng mức đầu tư 29,36 tỷ đồng. Hoàn thành đóng điện trong năm 2016.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 0793.686888; Fax: 0793 686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh Sóc Trăng.

Website: pcsoctrang.evnspc.vn                 Email: soctrangpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...