Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Nguồn tin: Ban QHCĐ - EVN | 13:52 | 16/12/2016

Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2016 (EVN)

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2016:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 11 năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện văn hóa, chính trị, đặc biệt là kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khoá 14 và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện vận hành liên tục, tối ưu, có dự phòng.

a. Sản lượng toàn hệ thống tháng 11/2016 đạt 15,19 tỷ kWh. Sản lượng cao nhất đạt 534,1 triệu kWh (ngày 15/11) và công suất cao nhất 26.648MW (ngày 14/11). Luỹ kế 11 tháng năm 2016 sản lượng điện toàn hệ thống đạt 166,95 tỷ kWh, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2015. 

Ước tính cả năm 2016, sản lượng toàn hệ thống đạt 183,28 tỷ kWh, tăng 11,54% so với năm 2015.

b. Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 11 đạt 14,55 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng ước đạt 162,1 tỷ kWh, tăng 11,21% so với cùng kỳ, trong đó thủy điện chiếm 36,59%, nhiệt điện than chiếm 36,29%, tua-bin khí chiếm 25,7%, nhiệt điện dầu chiếm 0,69%, nhập khẩu chiếm 0,81%. Riêng điện sản xuất trong 11 tháng đạt 75,06 tỷ kWh, tăng 22,32% so với cùng kỳ.

Ước tính cả năm 2016, điện sản xuất và mua đạt 177 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch 1,1 tỷ kWh và tăng 10,85% so với năm 2015.

c. Sản lượng điện thương phẩm tháng 11/2016 đạt 13,69 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng năm 2016, sản lượng điện thương phẩm đạt 146,36 tỷ kWh, tăng 11,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng trưởng 11,36%, điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 10,75%, điện cấp cho thương mại tăng 16,38%, điện cấp cho nông nghiệp tăng 52,78%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng tăng 9,49%, thành phần khác tăng 10,41%.

Ước tính cả năm 2016, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 159,31 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch 210 triệu kWh và tăng 10,9% so với năm 2015.

2. Tổn thất điện năng 

Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn 10 tháng năm 2016 là 7,88% (giảm 0,34% so với cùng kỳ năm 2015). Ước tính cả năm 2016, Tập đoàn sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tổn thất điện năng là 7,7%. 

3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

a. Các dự án nguồn điện: Đến cuối tháng 11/2016, hầu hết các dự án nguồn điện đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch năm. Trong đó:

- Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã dừng phát điện cả 2 tổ máy để thực hiện trung tu, nâng cấp hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP).

- Nhiệt điện Duyên Hải 1: Tổ máy 1 duy trì phát điện trong tháng với công suất bình quân đạt trên 500MW; Tổ máy 2 đã sửa chữa xong từ ngày 20/11 và sẵn sàng phát điện.

- Nhiệt điện Duyên Hải 3: Cả 2 tổ máy đang chạy thử nghiệm ổn định theo quy trình. Dự kiến trong tháng 12/2016, sẽ cấp PAC tổ máy 1.

- Thủy điện Lai Châu và Huội Quảng: Đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Các dự án khác (Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Thủy điện Thác Mơ mở rộng, Thủy điện Đa Nhim mở rộng...): Công trường thi công  đạt tiến độ đề ra. 

b. Các dự án lưới điện: Trong tháng 11/2016 hoàn thành đóng điện 01 công trình 220kV và đoạn tuyến 220kV Vũng Áng - Formosa. Lũy kế 11 tháng năm 2016 đóng điện 36 công trình 220-500kV (5 công trình 500kV, 31 công trình 220kV).  

Trong tháng 11/2016, các đơn vị đã khởi công được 48 công trình, hoàn thành đóng điện 16 công trình (01 công trình 500kV, 4 công trình 220kV và 11 công trình 110kV). Trong đó có các công trình trọng điểm như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Thường Tín, trạm biến áp 220kV Hòa Khánh, trạm biến áp 220kV Bảo Lâm, đường dây 220kV đấu nối Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, cải tạo đường dây 220kV Phú Lâm - Cai Lậy 2 (đoạn Phú Lâm - Long An), đường dây 110kV đấu nối sau trạm 220kV Than Uyên (đoạn 2 mạch)... 

Lũy kế 11 tháng năm 2016, đã khởi công 268 công trình và hoàn thành đóng điện 288 công trình 110-500kV. Ước tỉnh cả năm 2016, các đơn vị thực hiện khởi công 316 công trình và hoàn thành đóng điện 304 công trình.

c. Các dự án cấp điện nông thôn, hải đảo: 

- Hoàn thành đóng điện kỹ thuật tuyến đường dây 110kV trên không vượt biển cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang). 

- Đã khởi công dự án Cấp điện nông thôn tại tỉnh Lạng Sơn. Như vậy, cùng với các Dự án Cấp điện nông thôn tại các tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, EVN đã hoàn thành khởi công 5/5 dự án thuộc Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 được cấp vốn ngân sách năm 2016.

d. Thực hiện giá trị đầu tư xây dựng: Giá trị đầu tư xây dựng toàn Tập đoàn trong 11 tháng năm 2016 ước đạt 120.790 tỷ đồng (bằng 91,14% kế hoạch), giá trị giải ngân đạt 99.489 tỷ đồng (bằng 75,1% kế hoạch).

II. Một số nhiệm vụ công tác tháng 12/2016:

Tháng 12/2016, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt bình quân 501 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 28.810 MW. Công suất khả dụng của hệ thống điện quốc gia khoảng từ 30.000 - 33.000 MW (chưa tính nhiệt điện dầu). Trào lưu truyền tải trên đường dây 500kV tiếp tục theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Trung vào miền Nam. Hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng.

1. Mục tiêu vận hành HTĐ tháng 12/2016: Khai thác các hồ thuỷ điện theo kế hoạch điều tiết để vừa đảm bảo cung cấp điện, đồng thời đảm bảo mục tiêu tích nước và cấp nước hạ du. Các tổ máy nhiệt điện than và tua bin khí khai thác điều chỉnh theo nước về các hồ thủy điện, đảm bảo cung cấp điện miền Nam. Vận hành an toàn lưới điện 220-500kV. 

2. Công tác đầu tư xây dựng

a. Nguồn điện

- Hoàn thành nâng cấp hệ thống bộ lọc bụi tĩnh điện (ESP) cho 2 tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường tại toàn bộ khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân;

- Hoàn thành nghiệm thu đóng cống tích nước Thủy điện Trung Sơn để chuẩn bị phát điện tổ máy 1;

- Tổ chức khánh thành Dự án Thủy điện Lai Châu... 

b. Lưới điện: Phấn đấu hoàn thành đóng điện các công trình 220kV cấp điện cho TP. Hà Nội (các trạm biến áp 220kV Đông Anh, Long Biên, Tây Hà Nội; đường dây  500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2 (đoạn Hiệp Hòa - Long Biên)) và các công trình trọng điểm: Đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái, Phan Thiết - Phú Mỹ 2, Bình Hòa - Thuận An, trạm biến áp 220kV Vũng Tàu, nâng công suất trạm biến áp 220kV Lào cai, Kim Động; đồng thời đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ cấp điện mùa khô 2017...

3. Triển khai Tháng “Tri ân khách hàng” trong toàn Tập đoàn hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2016). Các hoạt động tri ân cụ thể như: Tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Trung tâm Chăm sóc khách hàng trên các website của các Tổng Công ty Điện lực; sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; triển khai các chương trình thắp sáng đường quê; tặng đèn pin LED cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách; vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp cho các khách hàng lớn; đổi đèn sợi đốt bằng đèn compact/LED... 

Trong công tác vận hành, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, các Tổng Công ty/Công ty Điện lực, các nhà máy thủy điện chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, phương án bảo vệ và vận hành an toàn hồ chứa để đối phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng an toàn điện mùa mưa bão, tình hình cung ứng điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Điện thoại: 04.66946405/66946413 Fax: 04.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...