Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và phát triển NNL

Đăng bởi Nguồn tin: Lê Thành Nhân - Ban CNTT EVN SPC | 16:17 | 02/11/2016

EVN SPC: Ứng dụng phần mềm trong Quản lý Đầu tư xây dựng

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hằng năm triển khai thực hiện một khối lượng và giá trị rất lớn về đầu tư xây dựng để phát triển nguồn điện, lưới điện tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam, các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm thường kéo dài qua nhiều giai đoạn và nhiều năm: Từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, quản lý các đơn vị tư vấn, nhà cung cấp, đến giai đoạn nghiệm thu, quyết toán công trình, mặc dù đã được áp dụng một số chương trình về Quản lý tiến độ dự án đầu tư, Quản lý cấp phát vật tư..vv tuy nhiên các khâu công việc còn thiếu kết nối, dữ liệu còn khai thác qua nhiều chương trình. Các báo cáo được thực hiện theo đủ các loại hình, biểu mẫu khác nhau, làm cho việc tổng hợp báo cáo phục vụ cho các cấp chỉ đạo điều hành mất nhiều thời gian, công sức.
Giao diện truy cập hệ thống Quản lý đầu tư  xây dựng

Xuất phát từ những nhu cầu trên, nhằm khai thác tiềm năng sẵn có về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cùng nguồn lực đã có nhiều kinh nghiệm đang làm công tác đầu tư xây dựng và triển khai ứng dụng các phần mềm lõi dùng chung của EVN.

Trong tháng 10/2016, EVNSPC đã phối hợp Trung tâm Viễn thông và CNTT (EVNICT) tổ chức đào tạo, chuyển giao và triển khai áp dụng phần mềm Quản lý Đầu tư xây dựng của EVN cho 28 đơn vị thành viên của EVNSPC

Công tác tổ chức ứng dụng phần mềm này được đánh giá cao về tính hiệu quả trong công tác quản lý tiến độ dự án, báo cáo số liệu phục vụ kịp thời cho công tác quản lý điều hành toàn bộ dự án từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc

 • Về chức năng chính của hệ thống bao gồm 10 phân hệ chính, trong đó:
  • Phân hệ Điều hành phục vụ cho cấp Lãnh đạo giám sát điều hành toàn bộ dự án
  • Phân hệ Dự án quản lý tất cả dự án theo danh mục công trình trọng điểm, công trình đóng/phát điện, công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới..vv
  • Phân hệ Giám sát quản lý tổng hợp đường dây, trạm, bản đồ..vv
  • Phân hệ Dữ liệu nhà thầu quản lý toàn bộ dữ liệu các nhà thầu về tư vấn, xây lắp, cung cấp thiết bị khi tham gia dự án
  • Phân hệ Đầu tư quản lý thủ tục đầu tư chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, khối lượng và tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng;
  • Phân hệ Tài chính kế toán quản lý giám sát giá trị thực hiện, nghiệm thu, phiếu giá và giải ngân kế hoạch đầu tư xây dựng; Giám sát khối lượng tài sản tăng thêm trong năm;

Các phân hệ Quản lý xây dựng, Quản lý kế hoạch, Báo cáo có tính năng phục vụ hiệu quả nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian xử lý công việc tăng cường khả năng quản lý điều hành tử các Ban Tổng công ty đến các đơn vị thành viên.

Giao diện chức năng Điều hành cung cấp cho Lãnh đạo
Về tổ chức cơ sở dữ liệu của hệ thống: Database hệ thống được quản lý đồng bộ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của EVNSPC. Dữ liệu các công trình được tổ chức theo thời gian ngày, tháng, năm và giai đoạn nhiều năm; Theo đơn vị quản lý dự án; Theo địa bàn tỉnh\thành phố; Theo loại hình công trình: trả nợ gốc, góp vốn, đầu tư thuần (nguồn điện, lưới điện 110kV, lưới điện phân phối và đầu tư khác); Theo nguồn vốn: vốn KHCB, vay NN, vay TN, ngân sách…; Theo kiểu báo cáo - báo cáo tổng hợp hoặc báo cáo chi tiết với mục tiêu đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý thông tin các dự án đầu tư xây dựng một cách hiệu quả, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các các cấp lãnh đạo, người dung cuối là từng cán bộ làm công tác quản lý đầu tư, quản lý dự án và phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác cho nhiều bộ phận liên quan.
 • Hiệu quả việc đưa Hệ thống Quản lý đầu tư xây dựng vào sử dụng sẽ giúp EVNSPC và các đơn vị thành viên: Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng ở mọi lúc, mọi nơi để tham mưu cho các cấp Lãnh đạo chỉ đạo, điều hành chính xác, kịp thời. Nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng ở các cấp, linh hoạt trong công tác tổng hợp nhiều loại hình báo cáo đột xuất, định kỳ phục vụ kịp thời yêu cầu báo cáo của EVN hoặc các đoàn thanh, kiểm tra. Đồng thời đáp ứng đúng định hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các mặt quản lý điều hành sản xuất, hướng đến cải tiến phương thức điều hành, tăng năng suất lao động qua ứng dụng CNTT của EVN và trong toàn EVNSPC.

TIN LIÊN QUAN

(07:44 - 25/01/2021)

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt...

(13:14 - 25/08/2020)

PHẦN MỀM “SỔ ĐỊA CHỈ CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHUNG” TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG

Nhận thấy phần mềm "Sổ địa chỉ các phần mềm dùng chung" khá bổ ích cho người dùng trong...

(07:17 - 10/08/2020)

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được...

(07:44 - 08/07/2020)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và...

(14:05 - 11/12/2019)

EVNSPC đào tạo triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử

Để sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử theo đúng lộ trình đã được...

(07:46 - 26/02/2019)

EVN SPC Đào tạo công nghệ thông tin

Ngày 25/02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin...