Văn hoá doanh nghiệp

Tài liệu VHDN

Đăng bởi Trích từ Cẩm nang VHDN PCST | 08:55 | 17/06/2016

Chuẩn mực đạo đức trong văn hóa PCST


1. Mọi hành động của PCST đều hướng tới con người, vì con người, trong đó bao gồm đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội, đội ngũ CB.CNV .

PCST hành động vì niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Luôn xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng, đồng nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn. Trong các hoạt động của mình, Công ty luôn coi yếu tố con người là trung tâm; trong nội bộ PCST, người lao động được coi là tài sản quý nhất giúp Công ty hoàn thành sứ mệnh và đi đến thành công. Mỗi thành viên PCST sẽ phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và tự hoàn thiện theo quy tắc cơ bản này.

2. PCST luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng, bình đẳng với đối tác và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Phương châm hành động chủ đạo của PCST là làm tròn nghĩa vụ, với tư cách là thành viên của Tập đoàn kinh tế quan trọng của nền kinh tế và của quốc gia. Mọi thành viên của Công ty cam kết hành động vì lợi ích quốc gia, vì sự phồn vinh của Tổ quốc. Công ty hướng tới xây dựng hình ảnh đẹp, thương hiệu mạnh về tinh thần trách nhiệm, về sự tận tâm, tận tụy trong công việc, hành động. Mỗi  thành viên trong Công ty phấn đấu, không ngại khó khăn, gian khổ để thực hiện tốt phương châm này.

 

3. PCST luôn cam kết tôn trọng pháp luật, hành động khách quan, công tâm và minh bạch.

Mọi hành động của PCST luôn tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế quản lý của ngành Điện, Công ty. Thực thi và góp phần phát triển, hoàn thiện những quy định và quy chế. Tôn trọng các quy tắc, nghi thức trong giao tiếp, trong phát ngôn; lịch thiệp, trung thực trong quan hệ; khách quan, minh bạch và bình đẳng trong xử lý công việc với khách hàng, đối tác, cộng đồng và đồng nghiệp (người lao động, chủ sở hữu, người quản lý).

PCST luôn chia sẻ, công khai thông tin về hoạt động của Công ty, đơn vị với CB.CNV trong Công ty, với đối tác, khách hàng và tôn trọng giá trị của tất cả mọi người khi tiếp xúc.

Các thành viên trong PCST có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, cùng góp sức xây dựng Công ty, chịu trách nhiệm và kết quả về hành vi của mình.

4. Sức mạnh trong mọi hành động của PCST là sự đồng thuận và trí tuệ tập thể.

PCST thực hiện và đóng góp cho toàn xã hội, cho nền kinh tế bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo, bằng trí tuệ con người kết hợp với công nghệ hiện đại. Trân trọng những thành quả và truyền thống vẻ vang của Công ty, ngành Điện, địa phương và dân tộc; Giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác, lao động sáng tạo làm sức mạnh tổng hợp để đạt được các mục tiêu đề ra.

5. PCST phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của khách hàng, đối tác và nhân dân.

PCST coi trọng cam kết với khách hàng, đối tác, trung thành với tinh thần của các giá trị cốt lõi, thực hiện các cam kết bằng những hành động thiết thực. Công ty tin tưởng và không ngừng phấn đấu để xứng đáng niềm tin mà Đảng, Chính phủ, địa phương và nhân dân đã gửi gắm, xây dựng thành công hình ảnh tốt đẹp của Công ty.

 


TIN LIÊN QUAN

(19:59 - 16/08/2022)

Tài liệu Văn hóa EVN

Tài liệu Văn hóa EVN

(09:14 - 24/10/2019)

Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

Điều 1.Quy tắc ứng xử trong Tổng công ty Điện lực miền Nam Quy tắc ứng xử cơ bản Cán bộ,...