Văn hoá doanh nghiệp

Tài liệu VHDN

Đăng bởi Trích từ Quy định số 2268/QĐ-PCST, ngày 17/8/2015 "Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CB.CNV trong Công ty ĐLST. | 08:08 | 17/06/2016

Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CB.CNV PCST trong một số lĩnh vực công tác

I.  Đối với cán bộ, công nhân viên khi giao tiếp với khách hàng.

1. Chuẩn mực trong ứng xử với khách hàng:

 • Luôn tôn trọng ý kiến của khách hàng, có thái độ vui vẻ, lịch sự khi tiếp nhận, trả lời các yêu cầu của khách hàng liên quan đến việc mua, bán điện, thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ điện và các dịch vụ khác.

 • Khi tiến hành khảo sát, lắp đặt, treo tháo, nghiệm thu hệ thống đo đếm điện, công trình đường dây và trạm biến áp không cố ý làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sinh hoạt bình thường của khách hàng.
 • Khi nhận được yêu cầu của khách hàng không thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị mình thì phải tận tình giải thích để khách hàng rõ và hướng dẫn khách hàng đến đơn vị có trách nhiệm để giải quyết.
 • Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải luôn thể hiện sự tôn trọng, lịch sự đối với khách hàng và phải giải quyết đúng hẹn, đúng nội dung, đầy đủ, rõ ràng những vấn đề mà khách hàng yêu cầu trên cơ sở các quy định pháp luật, của Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty.

2.  Đạo đức nghề nghiệp:

  Thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định, quy trình của ngành, Công ty và giải quyết công việc trong thẩm quyền được cho phép.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm:

 • Dùng những cử chỉ, lời nói thiếu văn hóa, các từ, ngữ có tính chất đe dọa, mệnh lệnh, thiếu bình đẳng, cửa quyền với khách hàng.
 • Giao tiếp với khách hàng khi có mùi bia, rượu;
 • Lợi dụng cương vị công tác, nhiệm vụ được giao để vòi vĩnh, sách nhiễu, gây phiền hà cho khách hàng, đặc biệt khi đến nhà khách hàng đòi nợ, khảo sát, thi công công trình điện, sửa chữa, nghiệm thu....
 • Thu tiền sửa chữa lưới điện hạ thế phía trước công tơ bán điện và thiết bị, vật tư bảo vệ công tơ.
 • Thu tiền trông giữ xe của khách hàng đến đơn vị.
 • Hướng dẫn cho khách hàng gửi kiến nghị vượt cấp về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

II. Đối với cán bộ, nhân viên trong quản lý vận hành lưới điện.

1. Chuẩn mực ứng xử:

    Phải luôn có thái độ lịch sự, tôn trọng đối tượng kiểm tra. Lắng nghe và ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến của các đối tượng khi tiếp xúc.

2. Đạo đức nghề nghiệp:
 • Thực hiện nhiệm vụ đúng trình tự, thủ tục theo Quy trình, Quy phạm của ngành, các quy định, hướng dẫn liên quan của cấp trên về công tác quản lý vận hành lưới điện.
 • Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính khách quan, ghi chép đầy đủ các số liệu, dữ liệu liên quan đến công tác quản lý vận hành lưới điện theo qui định.
 • Khi kiểm tra công tác quản lý vận hành lưới điện phải lắng nghe và ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến của cán bộ cấp dưới, không chủ quan xem nhẹ việc thu thập số liệu, không bao che sai phạm.
 • Báo cáo đầy đủ, trung thực cho người ra quyết định kiểm tra các nội dung kiểm tra được kể cả giải trình của các đối tượng kiểm tra để người ra quyết định kiểm tra kết luận và xử lý chính xác vụ việc không gây oan sai cho đối tượng kiểm tra.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm:
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn kiểm tra để thực hiện hành vi trái qui định, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng kiểm tra.
 • Kiểm tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định kiểm tra.
 • Cố ý kết luận sai sự thật, bao che cho người vi phạm qui định về công tác quản lý vận hành.
 • Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ kiểm tra; gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra.

III.  Đối với người thực hiện công tác đấu thầu

1.  Chuẩn mực ứng xử:

- Luôn có thái độ tôn trọng, lịch sự và không phân biệt đối xử với các nhà cung cấp khi họ tham gia các quá trình trong công tác đấu thầu của Tổng công ty, đơn vị.

- Luôn vui vẻ, nhiệt tình tiếp nhận và trả lời những ý kiến thắc mắc của các nhà cung cấp liên quan đến gói thầu của Tổng công ty, đơn vị mà họ quan tâm.

2.  Đạo đức nghề nghiệp:

    Thực hiện nhiệm vụ đươc giao theo đúng các trình tự, thủ tục do Tổng công ty, Công ty  ban hành, không vì mục đích vụ lợi mà cố tình gây khó khăn cho nhà cung cấp hoặc tạo sự đối xử không công bằng khi tiếp xúc với các nhà cung cấp.

3.  Các hành vi bị nghiêm cấm: 

 • Đưa, nhận hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì có giá trị của cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng dẫn đến những hành động thiếu trung thực, không khách quan trong việc quyết định lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Dùng ảnh hưởng cá nhân để tác động, can thiệp hoặc cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Cấu kết, thông đồng giữa bên mời thầu với nhà thầu, giữa cơ quan quản lý nhà nước với bên mời thầu và với nhà thầu để thay đổi hồ sơ dự thầu, thông đồng với cơ quan thẩm định, thanh tra làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty.
 • Tổ chức hoặc cá nhân vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu vừa thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu.
 • Nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa cụ thể trong hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu EPC (Gói thầu EPC là gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp).
 • Tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm bên mời thầu.
 • Chia dự án thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và có quy mô gói thầu hợp lý. Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu và được tiến hành đấu thầu một lần. Một gói thầu được thực hiện theo một hợp đồng; trường hợp gói thầu gồm nhiều phần độc lập thì được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng.
 • Nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá, xây lắp cho gói thầu do mình cung cấp dịch vụ tư vấn, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC.
 • Tiết lộ những tài liệu, thông tin về đấu thầu sau đây:

       + Nội dung hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định;

       + Nội dung các hồ sơ dự thầu, các sổ tay ghi chép, các biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia hoặc nhà thầu tư vấn đối với từng hồ sơ dự thầu trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu;

       + Các yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu;

       + Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình đấu thầu, xét thầu và thẩm định trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu;

       + Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được phép công bố theo quy định;

       + Các tài liệu đấu thầu có liên quan khác được đóng dấu bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo mật.

 • Sắp đặt để cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột tham gia các gói thầu mà mình làm bên mời thầu hoặc là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chuyên gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Làm trái quy định quản lý vốn, gây khó khăn trong thủ tục cấp phát, thanh quyết toán theo hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
 • Dàn xếp, thông đồng giữa hai hay nhiều nhà thầu để một nhà thầu trúng thầu trong cùng một gói thầu, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ nghiệm thu kết quả thực hiện.

IV.  Đối với cán bộ, nhân viên thực hiện công tác thẩm định dự án, giám sát công trình

1. Chuẩn mực ứng xử:

 • Thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định;
 • Trong công tác cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, phải có trang phục thích hợp, thái độ tác phong hòa nhã, lịch sự, văn minh, cư xử đúng mực trong hoạt động tiếp xúc, giao tiếp, giải quyết công việc; giao tiếp với đối tượng đúng nguyên tắc khách quan, minh bạch, rõ ràng; có thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện khi xem xét, đánh giá sự việc; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến giải trình hợp lý của đối tượng, hướng dẫn cho đối tượng hiểu và thực hiện đúng quy định;
 • Thực hiện đúng giờ làm việc; không được sai hẹn đối với đối tượng đã đăng ký làm việc; không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng;
 • Giải quyết công việc đúng thời hạn quy định, không làm ảnh hưởng đến đối tượng; trường hợp cần có thời gian nghiên cứu bổ sung tài liệu, phải báo cáo lãnh đạo trực tiếp để gia hạn và có thông báo kịp thời cho đối tượng;
 • Khi thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị phải thận trọng, khách quan và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình;
 • Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể gây thiệt hại thì phải báo cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời;

2.  Đạo đức nghề nghiệp:

 • Trong quá trình công tác phải luôn giữ gìn uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp;
 • Khi thực hiện nhiệm vụ, phải bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan và toàn tâm toàn ý cho công việc, không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc vì áp lực khác mà có hành động thiên vị, làm sai lệch hồ sơ, sai quy định, trái đạo đức xã hội;
 • Thực hiện cần kiệm liêm chính chí công vô tư, lấy yêu cầu bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm làm kim chỉ nam trong công tác thẩm định và giám sát. Thực hiện nhiệm vụ được giao bằng hết khả năng của mình với tinh thần tận tụy, nhiệt tình; luôn đúng giờ và tận dụng tối đa thời gian cho công việc; Bảo vệ và sử dụng an toàn, tiết kiệm tài sản công;
 • Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của Ngành và của Công ty;
3. Các hành vi bị nghiêm cấm:
 • Có thái độ hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ;
 • Trốn tránh, đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm, cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối thực hiện nhiệm vụ được phân công;
 • Quan liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý; tham gia, bao che, dung túng hoặc thiếu tinh thần đấu tranh trước những hành vi tham nhũng, tiêu cực và lãng phí;
 • Giải quyết công việc sai trình tự, thủ tục, quy định; xử lý công việc vượt quá thẩm quyền thời hạn quy định, xử lý công việc không được giao để ảnh hưởng đến đối tượng mà không có lý do chính đáng hoặc không báo cáo lại với lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo;
 • Vi phạm các quy định về phát ngôn, thu thập, bảo quản, lưu trữ, cung cấp tài liệu, số liệu chuyên môn thuộc nhiệm vụ được phân công; tư vấn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho đối tượng làm những việc tiêu cực hoặc gây khó khăn đơn vị trong quá trình giải quyết công việc.

V.  Đối với cán bộ, nhân viên thực hiện công tác kế toán

1. Chuẩn mực ứng xử:

 • Thực hiện nhiệm vụ kế toán theo những số liệu và chuẩn mực chuyên môn đã quy định trong chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật;
 • Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người hành nghề kế toán phải thực sự không bị chi phối hoặc tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan và độc lập nghề nghiệp của mình; thẳng thắn, trung thực và có chính kiến rõ ràng;
 • Giải quyết công việc phải công bằng, tôn trọng sự thật và không được thành kiến, thiên vị; phải bảo mật các thông tin có được trong quá trình kiểm toán;

2.  Đạo đức nghề nghiệp:

 • Người làm kế toán phải trau dồi và bảo vệ uy tín nghề nghiệp, không được gây ra những hành vi làm giảm uy tín nghề nghiệp;
 • Có đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết, với sự thận trọng cao nhất và tinh thần làm việc chuyên cần; duy trì, cập nhật và nâng cao kiến thức trong hoạt động thực tiễn, trong môi trường pháp lý và các tiến bộ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu công việc.

 3.  Các hành vi bị nghiêm cấm:

 • Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;
 • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;
 • Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán;
 • Huỷ bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán;
 • Tiết lộ bất cứ một thông tin nào khi chưa được phép của người có thẩm quyền;
 • Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đe dọa, trù dập người làm kế toán trong việc thực hiện công việc kế toán;
 • Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản.

VI. Đối với cán bộ, nhân viên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

1. Chuẩn mực ứng xử:

 • Không tiếp xúc với đối tượng thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo bên ngoài trụ sở làm việc, khi tiếp xúc với đội tượng thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo phải có từ hai người trở lên;
 • Tại nơi tiếp xúc khách hàng phải niêm yết đầy đủ nội quy tiếp khách hàng và phải thực hiện đúng nội quy giao tiếp khách hàng;
 • Phải luôn có thái độ tôn trọng đối tượng thanh tra, kiểm tra, đối tượng khiếu nại, tố cáo. Lắng nghe và ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến của các đối tượng khi tiếp xúc;
 • Chỉ trả lời cho các đối tượng thanh tra, kiểm tra, đối tượng khiếu nại, tố cáo những vấn đề đã được cấp có thẩm quyền kết luận.

2.  Đạo đức nghề nghiệp:

 • Thực hiện nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục theo Quy trình thanh tra, kiểm tra; Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổng công ty, Công ty;
 • Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính khách quan, thu thập đầy đủ các chứng cứ, tài liệu có liên quan, các thông tin thu thập được từ các đối tượng thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo phải được xem xét để làm cơ sở để kết luận vụ việc;
 • Khi giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tiếp xúc, lắng nghe và ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến của người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, tố cáo, không chủ quan xem nhẹ việc thu thập thông tin, trọng chứng hơn trọng cung hoặc ngược lại, không bao che sai phạm;
 • Báo cáo đầy đủ, trung thực cho người ra quyết định thanh tra, kiểm tra các nội dung thu thập được kể cả giải trình của các đối tượng thanh tra, kiểm tra để người ra quyết định thanh tra, kiểm tra kết luật và xử lý chính xác vụ việc không gây oan sai cho đối tượng thanh tra, kiểm tra hoặc người bị khiếu nại, tố cáo.

3.  Các hành vi bị nghiêm cấm:

 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra, kiểm tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra;
 • Thanh tra, kiểm tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra, kiểm tra;
 • Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật;
 • Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức;
 • Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra;
 • Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra;
 • Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, kiểm tra.


TIN LIÊN QUAN

(19:59 - 16/08/2022)

Tài liệu Văn hóa EVN

Tài liệu Văn hóa EVN

(09:14 - 24/10/2019)

Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

Điều 1.Quy tắc ứng xử trong Tổng công ty Điện lực miền Nam Quy tắc ứng xử cơ bản Cán bộ,...