Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và phát triển NNL

Đăng bởi | 01:04 | 03/07/2015

Đào tạo công nghệ thông tin (Oracle Certified Associate 12C (OCA))

Từ ngày 08/6 đến ngày 30/6/2015, Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp với Trung tâm đào tạo Smartpro tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu lĩnh vực công nghệ thông tin Oracle Certified Associate 12C (OCA).

dtaoocracle

Đối tượng học viên là CBCNV phụ trách công tác quản trị CSDL hệ thống CMIS, FMIS và đo ghi từ xa tại 21 Công ty Điện lực thành viên, Công ty CNTT ĐLMN, Công ty Lưới điện cao thế miền Nam và các Ban nghiệp vụ thuộc Tổng công ty.

Mục tiêu của khóa học này là cập nhật, bổ sung và chuẩn hóa kiến thức cho người phụ trách quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) tại đơn vị. Học viên được học với giáo trình gốc EKIT của hãng Oracle, có ID dự thi và được cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ OCA của hãng Oracle.  Hệ thống các chứng chỉ của Oracle nhằm đánh giá và chứng nhận khả năng sử dụng sản phẩm của Oracle theo những trình độ khác nhau và có giá trị toàn cầu. Để đạt được các chứng chỉ này, học viên phải tham gia các kỳ thi qua các trung tâm thi được ủy quyền hoặc trực tiếp tại các Testing-labs của Oracle. Tùy theo mỗi chứng chỉ, số lượng các môn thi và hình thức thi,Oracle chia thành ba cấp độ như sau: OCA, OCP (Oracle Certified Professional) và OCM (Oracle Certified Master). Sau khóa học này các học viên sẽ được đào tạo thêm khóa OCP do Tổng công ty tổ chức trong tháng 7/2015./.

Đỗ Xuân Thưởng

TIN LIÊN QUAN

(07:44 - 25/01/2021)

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt...

(13:14 - 25/08/2020)

PHẦN MỀM “SỔ ĐỊA CHỈ CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHUNG” TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG

Nhận thấy phần mềm "Sổ địa chỉ các phần mềm dùng chung" khá bổ ích cho người dùng trong...

(07:17 - 10/08/2020)

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được...

(07:44 - 08/07/2020)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và...

(14:05 - 11/12/2019)

EVNSPC đào tạo triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử

Để sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử theo đúng lộ trình đã được...

(07:46 - 26/02/2019)

EVN SPC Đào tạo công nghệ thông tin

Ngày 25/02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin...