Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và phát triển NNL

Đăng bởi | 02:54 | 21/10/2014

Ứng dụng chương trình phần mềm Kiểm tra - giám sát mua bán điện

Với nỗ lực nâng cao công tác dịch vụ khách hàng, đồng thời thực hiện các mục tiêu tối ưu hóa chi phí quản lý, phòng tránh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Điện lực, đo lường, … trong những năm vừa qua Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành. Việc ứng dụng CNTT cũng giúp cho các bộ phận thực hiện công tác có công cụ hỗ trợ thực hiện công tác, các cấp quản lý tại Điện lực, Công ty Điện lực có thể giám sát tiến độ thực hiện của bộ phận thừa hành. Các cấp quản lý tại Tổng công ty sẽ chủ động hơn trong công tác điều hành do dữ liệu quản lý luôn ở trạng thái sẵn sàng để khai thác, …

EVN SPC đã tổ chức xây dựng và đưa vào vận hành Chương trình phần mềm Kiểm tra, giám sát mua bán điện (PM-KGMBĐ) ban hành kèm theo quyết định số 2325/QĐ-EVN SPC có hiệu lực áp dụng chính thức kể từ ngày 29/9/2014. 

Thông qua phần mềm KGMBĐ, cán bộ phận quản lý kinh doanh các cấp trong toàn Tổng công ty được cấp quyền khai thác Chương trình, từ đó có thể dễ dàng kiểm soát và đánh giá tình hình thực hiện công tác của đơn vị mình quản lý, giúp cho việc quản lý được chặt chẽ và kiểm soát được hầu hết các biến động phát sinh trong công tác. Đây là một bước cải tiến và phổ biến công cụ quản lý so với việc khai thác cơ sở dữ liệu CMIS.

Phầm mềm KGMBĐ có các tiện ích quản lý như sau:

Thứ nhất, việc theo dõi tổng hợp số lượng hồ sơ giải quyết cấp điện sẽ cho biết số lượng hồ sơ tiếp nhận, phân loại tình trạng giải quyết, thời gian hoàn thành, thời gian giải quyết trung bình, … nhờ đó chúng ta dễ dàng đánh giá chỉ tiêu tiếp cận điện năng và có cơ sở để rà soát, nâng cao chất lượng DVKH đối với các bộ phận công tác.

Thứ hai, việc kiểm soát việc ký kết và quản lý hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ). Với tính năng này, PM-KGMBĐ giúp thống kê số lượng quản lý hợp đồng đang hiệu lực, đến hạn ký lại cũng như kiểm soát được tiến độ và tình hình thực hiện của bộ phận thừa hàng. Điều này giúp giải quyết các tồn tại về chậm thực hiện ký lại HĐMBĐ vi phạm quy định của Luật Điện lực

Thứ ba, kiểm soát tình hình thiết bị đo đếm đến hạn kiểm định cho phép bộ phận quản lý đánh giá tiến độ thực hiện và nguy cơ vi phạm quá hạn. Đồng thời giúp quản lý được chu kỳ thay thiết bị đo đếm định kỳ kịp thời giảm nguy cơ gây tổn thất điện năng.

Thứ tư, kiểm soát tình hình thiết bị đo đếm bị quá định mức, khách hàng chưa đăng ký mua công suất phản kháng là những nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình giảm TTĐN của EVN SPC.

Ngoài ra, một số tính năng về quản lý biên bản kiểm tra, báo cáo công tác, … giúp cho các Công ty ĐL/ĐL không phải thực hiện báo cáo định kỳ bằng văn bản, giảm không gian lưu trữ hồ sơ, truy cập biên bản kiểm tra trước đó qua máy tính, … đối với những hạng mục công tác đã được tích hợp trong chương trình đã giúp cho CBNV làm công tác kinh doanh có thể tập trung nguồn lực để quản lý và nâng cao DVKH là yếu tố quan trọng trong việc tối ưu hóa chi phí và hoàn thiện công tác QLKD.

Với  phần mềm KGMBĐ, nhân viên quản lý các cấp sẽ có điều kiện thực hiện bằng kỹ năng năng xử lý công việc sẽ được phần mềm bổ trợ nghiệp vụ. Nhờ đó, giúp đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tự tin thực hiện công tác, nâng cao vai trò và trách nhiệm thực hiện được giao.

Trong thời gian tới, với việc hoàn thiện dần các tính năng đã xây dựng cũng như bổ sung các tính năng mới sẽ giúp cho Chương trình phần mềm KGMBĐ ngày càng hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý trong toàn EVN SPC.

Đặng Nguyên Phương - Ban KGMBĐ - EVN SPC

TIN LIÊN QUAN

(07:44 - 25/01/2021)

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt...

(13:14 - 25/08/2020)

PHẦN MỀM “SỔ ĐỊA CHỈ CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHUNG” TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG

Nhận thấy phần mềm "Sổ địa chỉ các phần mềm dùng chung" khá bổ ích cho người dùng trong...

(07:17 - 10/08/2020)

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được...

(07:44 - 08/07/2020)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và...

(14:05 - 11/12/2019)

EVNSPC đào tạo triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử

Để sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử theo đúng lộ trình đã được...

(07:46 - 26/02/2019)

EVN SPC Đào tạo công nghệ thông tin

Ngày 25/02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin...