Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 07:49 | 04/04/2014

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2014

 

 

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3 và Quý I năm 2014:

1. Tình hình cung ứng điện:

          Trong quý I năm 2014, hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện an toàn, ổn định. Tập đoàn đã thực hiện 03 đợt cấp nước từ các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2013 - 2014 ở các địa phương khu vực đồng bằng Bắc bộ. Tổng lượng nước xả của 3 đợt là 5,77 tỷ m3 (trong đó hồ Hoà Bình là 3,86 tỷ m3, hồ Tuyên Quang là 1,17 tỷ m3, hồ Thác Bà là 0,74 tỷ m3), tăng hơn 1,07 tỷ m3 so với năm 2013. Diện tích đất lấy nước là 609.850 ha, đạt 95,9% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch.

          Tháng 3/2014, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 12,195 tỷ kWh (trong đó thuỷ điện: 3,576 tỷ kWh, nhiệt điện than: 3,941 tỷ kWh, nhiệt điện khí: 4,435 tỷ kWh...). Sản lượng điện trung bình đạt 393,4 triệu kWh/ngày. Sản lượng cao nhất là 417 triệu kWh (ngày 20/03), công suất cao nhất là 20.335 MW (ngày 21/3). Lũy kế quý I năm 2014, sản lượng toàn hệ thống đạt 32,068 tỷ kWh, tăng 6,85% so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng 3/2014, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 11,755 tỷ kWh. Lũy kế quý I năm 2014, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 31,193 tỷ kWh, tăng 7,43% so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng 3/2014, điện thương phẩm toàn Tập đoàn ước đạt 9,496 tỷ kWh. Lũy kế quý I năm 2014, điện thương phẩm ước đạt 27,681 tỷ kWh, tăng 7,59% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, miền Bắc tăng 12,28%, miền Nam tăng 4,5%, miền Trung tăng 4,43% so với quý I năm 2013.

Hiện tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Lưu lượng nước về tại hầu hết các hồ thủy điện trong khu vực rất thấp. Tuy nhiên, Tập đoàn vẫn duy trì khai thác các nhà máy thủy điện để đảm bảo yêu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở hạ du như: Cửa Đạt, Khe Bố, Nậm Chiến 1, Sesan 4A, Buôn Tua Shar, Bá Thước 2, Trị An, Đại Ninh, Đa Nhim, Sông Ba Hạ, Thác Mơ, Đồng Nai 4.

Mực nước một số hồ thủy điện tháng 3/2014

 

THỦY ĐIỆN

MỰC NƯỚC CHẾT

MỰC NƯỚC 31/3/2014

TĂNG, GIẢM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

SƠN  LA

175,0

208,49

6,30

HOÀ BÌNH

80,0

109,89

2,76

THÁC BÀ

46,0

48,29

-3,73

TUYÊN QUANG

90,0

105,51

2,73

TRỊ AN

50,0

60,04

1,74

ĐA NHIM

1.018,0

1033,03

4,48

THÁC MƠ

198,0

211,87

0,66

SÔNG HINH

196,0

203,86

-2,44

IALY

490,0

509,61

8,52

VĨNH SƠN A

765,0

773,73

3,35

HÀM THUẬN

575,0

594,00

6,69

ĐẠI NINH

860,0

872,46

4,57

 

2. Tình hình đầu tư xây dựng:

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2014, để đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra, Tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong quá trình thực hiện, đặc biệt đã tập trung xử lý các vướng mắc về vốn và giải phóng mặt bằng cho các dự án. Bên cạnh đó, các đơn vị rất nỗ lực để đảm bảo cho công tác thi công bám sát tiến độ, không bị ngừng trệ trên các công trình.

Về nguồn điện: Trong quý I năm 2014 đã hòa lưới phát điện 02 tổ máy với tổng công suất  922MW, gồm: TM1 Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (622MW), TM 2 Nhiệt điện Hải Phòng 2 (300MW);  Đã khởi công được 2 dự án gồm: Nhiệt điện Thái Bình (600MW), Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (1.200MW).

Về lưới điện: Trong Quý I/2014, toàn Tập đoàn đã hoàn thành đưa vào vận hành 28 công trình lưới điện (gồm 2 công trình 500kV, 6 công trình 220kV và 20 công trình 110kV) với tổng chiều dài đường dây là 705km và tổng công suất trạm biến áp là 1.350MVA; Đã khởi công được 5 công trình lưới điện 500-220kV.

Một số dự án lưới điện đảm bảo cấp điện miền Nam:

- ĐD 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông: Đến nay bàn giao được 924/926 vị trí móng. Tình hình thi công tiến triển tốt trong các tháng vừa qua: hoàn thành đúc móng 921/926 vị trí, dựng cột 895/926 vị trí, kéo dây xong 103,6/445,2km. Tuy nhiên còn 02 vị trí tại Bình Dương chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

- Các công trình đồng bộ với ĐD 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đang khẩn trương thi công: Các công trình ĐD 220kV Cầu Bông - Củ Chi và TBA 220kV Củ Chi và sân phân phối 500kV - TBA 500kV Cầu Bông có thể  hoàn thành cuối tháng 4/2014. Đối với 02 công trình ĐD 220kV Cầu Bông - Hóc Môn - Rẽ Bình Tân và Cầu Bông - Đức Hòa sẽ quyết liệt đôn đốc để đảm bảo hoàn thành cuối năm 2014.

- ĐD 500kV Phú Lâm - Ô Môn: Đã hoàn thành bàn giao tất cả các vị trí móng.  Khối lượng còn lại gồm lắp dựng 10 vị trí cột, kéo dây 8,8km, trong đó chỉ còn vướng mắc hành lang đối với đoạn tuyến qua KCN Tân Tạo...

Thực hiện giá trị ĐTXD và tình hình giải ngân: Trong tháng 3/2014, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư ước đạt 7.500 tỷ đồng. Lũy kế quý I năm 2014, ước giá trị khối lượng thực hiện đạt 18.558 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 15.384 tỷ đồng.

3. Công tác khác:

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014 do Bộ Công Thương chủ trì, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là nhà tài trợ chính đã nhận được sự hưởng ứng của 63/63 tỉnh và thành phố trên khắp cả nước. Kết quả trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch trong thời gian từ 20h30 đến 21h30 ngày 29/3/2014, công suất hệ thống giảm được 431 MW, sản lượng điện tiết kiệm được là 431.000 kWh, tương đương khoảng 650 triệu đồng.

Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm Kinh doanh và dịch vụ khách hàng 2013 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2014.

Tập đoàn đã hoàn thành một số đề án quan trọng, báo cáo trình HĐTV xem xét và đã được HĐTV đã ban hành các Nghị quyết/quyết định thông qua và phê duyệt để triển khai thực hiện như: Kế hoạch nhiệm vụ Tối ưu hoá chi phí trong SXKD và đầu tư xây dựng gồm các công việc được thực hiện trong năm 2014 và 2015, đề ra mục tiêu tiết kiệm 5% chi phí đầu tư xây dựng và 2% trong sản xuất kinh doanh; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2014-2020, bổ sung chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2014-2015; Chương trình phát triển lưới điện thông minh và Đề án phát triển công tơ điện tử và hệ thống thu tập dữ liệu công tơ từ xa…

II. Một số nhiệm vụ công tác tháng 4/2014:

Tháng 4/2014, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt tới 400 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất khoảng 20.900 MW. Mục tiêu vận hành HTĐ tháng 4/2014 là tiếp tục khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và tua bin khí, các nguồn thuỷ điện khai thác theo kế hoạch điều tiết nước cho mùa khô, đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du, mua điện Trung Quốc ở mức hợp lý theo theo điều kiện tải khu vực và chất lượng điện áp để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, xử lý dứt điểm các vướng mắc đảm bảo hoàn thành đóng điện trong tháng 4/2014 các công trình lưới điện quan trọng: ĐD 500kV Quảng Ninh - Mông Dương, Quảng Ninh - Hiệp Hoà, Phú Lâm - Ô Môn, Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông, TBA 500kV Cầu Bông và các công trình đồng bộ 220kV giải toả công suất... để chuẩn bị sẵn sàng vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đảm bảo cung cấp điện trong tháng mùa khô quý II với mức dự kiến tăng trưởng phụ tải từ 9,2% tới 10,4 % so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 4 và các tháng mùa khô năm 2014, truyền tải trên hệ thống điện 500kV sẽ cao. Các Tổng Công ty Điện lực cần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, theo dõi thường xuyên diễn biến phụ tải trên địa bàn quản lý và nhất là tại các tỉnh thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm và duy trì liên tục các giải pháp tiết kiệm điện. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Công ty Truyền tải điện cần đẩy mạnh tuyên tuyền, tăng cường các biện pháp đảm đảm bảo an toàn vận hành lưới điện cao áp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Điện thoại: 04.22201237/22201245                                   Fax: 04.22201210

Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn

Viết bởi QHCĐ - EVN

TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...